Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetimsel Süreçler

 

YDY ana süreçleri özetle aşağı​daki gibidir:

Eğitim-Öğretim Süreçleri

 1. Öğretim programı oluşturma, izleme ve değerlendirme süreçleri
 
YDY, Müdürlük ve koordinatörlükler aracılığı ile öğretim programını oluşturur, takibini ve değerlendirmesini yapar ve PUKÖ döngüsü çerçevesinde iyileştirme önerilerini yönetim birimine sunar. Bu yolla kalite yönetim sisteminin güvence altına alınmasına katkıda bulunur.
 
2. Değerlendirme-öğrenci gelişimini izleme süreçleri
 
Muafiyet, yerleştirme, dönem içi izleme ve dönem sonu sonuç değerlendirme sınavlarının planlanması, oluşturulması, uygulanması, değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve iyileştirme çalışmalarının yapılması

Araştırma-Geliştirme Süreçleri

Mesleki gelişim süreçleri

Mesleki Gelişim Birimi aracılığı ile ihtiyaç belirlenmesi, değerlendirmelerin yapılması, planlamaların yapılması ve çalışmaların uygulamaya konulması

Yönetim ve İdari Süreçler

1. Akademik kadro oluşturma süreçleri
İhtiyaç belirlenmesi, onay alınması, ilana çıkılması, başvuruların değerlendirilmesi, değerlendirme yapılması ve kadroların oluşturulması
 
2. Öğrenci kabul süreçleri:
Kayıtlı öğrencilerin Temel İngilizce Bölümüne (TIB) yerleştirilmesi veya TIB programından; Modern Diller Bölümünde Türkçe eğitim veren fakültelerin İngilizce dersinden, uluslararası öğrencilerin zorunlu Türkçe derslerinden muafiyet durumlarının onaylanması