Program - Materyal Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

 

Birim, öğretim programlarının daha etkin uygulanmasına yönelik aşağıdaki çalışmaları yapar: 

·         Öğrenme çıktılarına göre ders izlencelerinin oluşturulması

·         İhtiyaca göre ek öğretim materyalleri oluşturma

·         İzlencelerin uygulanması ve takibi

·         Geribildirim, yansıtma raporları, ders gözlemleri ve koordinasyon toplantıları aracılığıyla elde edilen verilere dayalı iyileştirme çalışmaları yapma