Yabancı Diller Yüksekokulu

​​Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile müdürce gösterilecek altı aday arasında​n Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek YÖK kadrolu üç YDY öğretim görevlisinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki konularla ilgili kararlar alır:  

 

·        Yüksekokul Kurulu kararlarını uygulama

·        Bütçe taslağı oluşturma, onaya sunma ve harcama kararlarını alma

Müdür
Dr. Öğretim Üyesi Merve SELÇUK​
Dr. Öğretim Üyesi Merve SELÇUK​
merve.selcuk@altinbas.edu.tr
Müdür Yardımcısı
Öğr. Görevlisi Altan ÖZCAN
Öğr. Görevlisi Altan ÖZCAN
altan.ozcan​@altinbas.edu.tr
Müdür Yardımcısı
Öğr. Görevlisi Kevser YILMAZ
Öğr. Görevlisi Kevser YILMAZ
kevser.yilmaz​@altinbas.edu.tr