Yabancı Diller Yüksekokulu

​Öğrenci Ölçme ve Değerlendirme

 

Temel İngilizce Bölümü

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü'nde modül içi ve modül sonu olmak üzere iki çeşit değerlendirme süreci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz her sene başında yapılan oryantasyon programında, ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili bilgilendirilir. Bununla birlikte, her modül başında seviye koordinatörleri sınıf ziyaretlerinde bulunarak ilgili seviyenin ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili hatırlatma yapmaktadır.

Modül içi değerlendirmeye yazma ve konuşma aktiviteleri, kitap okuma ve ilgili görevleri yerine getirme (Literature Circles), haftalık küçük sınavlar (quiz), çevrimiçi ödevler, sınıf projesi, ara sınav dahildir.

Örnek değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir. Not ağırlıkları seviye ve modüle göre değişebilir. 

Ölçme ve Değerlendirme  
Yazma Görevleri
4 görev x her biri  5 puan
20 puan
Konuşma Görevleri
Yüz yüze: 4 görev x her biri 5 puan
20 puan
Okuma Çemberleri
2 görev x her biri 10 puan
20 puan
Kısa Değerlendirmeler
(5 kısa değerlendirme x her biri 10 puan)
(6. kısa değerlendirme 25 puan)
75 puan
Sınıf Projesi 20 puan
Çevirimiçi Ödevler 50 puan
Ara Sınav 100 puan
Toplam 305 puan
Final Sınavı İçin Asgari Puan 198 puan


Modül sonunda ise öğrenciler bir final sınavına tabi tutulur. Final sınavı okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Öğrencilerin final sınavına girebilmeleri için modül içi değerlendirme sürecinde %65 başarı sağlamaları ve devamsızlık limitini aşmamış olmaları gerekmektedir. Final sınavında %60 başarı sağlayan öğrenciler bir üst seviyeye geçer. Başarı gösteremeyen öğrenciler ise aynı seviyeyi tekrar eder. Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.

İngilizce Yeterlik Sınavı

İngilizce yeterlik sınavı, her akademik yıl başında, her modül sonunda ve yaz okulu sonunda olmak üzere, bir akademik yılda beş kere yapılır. Akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve bir önceki akademik yılda yeterlik sınavına girememiş ya da girdiği halde başarılı olamamış öğrenciler girebilir. Bu öğrenciler, seviyeleri ne olursa olsun bu sınava girme hakkına sahiptir.

Akademik yıl boyunca yapılan yeterlik sınavlarına, sadece B2 düzeyinde modül boyunca %65 başarı göstermiş ve devam sınırını aşmamış öğrenciler girebilir. Yeterlik sınavında %60 başarı gösteren öğrenciler, fakültelerine geçer. Yeterlik sınavı okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 

Modern Diller Bölümü

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü'nde süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz ders izlenceleri aracılığıyla ders içi ve ders dışı değerlendirmelerin zaman ve puan ağırlıkları konusunda her dönemin ilk dersinde bilgilendirilmektedir. Sınıf içi değerlendirmeler ağırlıklı olarak; yazma, sunum ve çoktan seçmeli kısa sınavlardan oluşmaktadır. Bu değerlendirmelerin duyuruları her öğretim görevlisi tarafından en az iki hafta öncesinde sınıf içinde ve web siteleri aracılığı ile öğrencilere bildirilmekte ve gerekli tüm dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Her dönem bir dönem arası sınavı, talep olduğu ve uygun görüldüğü takdirde dönem arası telafi sınavı, dönem sonu ve bütünleme sınavları gerçekleştirilmektedir. Bu sınavlar çoğunlukla çoktan seçmeli olup ilgili dersi alan tüm öğrencilere 3 ayrı kampüste (Mahmutbey, Bakırköy, Gayrettepe) eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. Sınavın içeriği, puanlaması, süresi, yer ve zaman ile ilgili detaylı bilgilendirme dosyaları hazırlanarak öğrenciler ile üniversite web anasayfası aracılığı ile ve sınıf içinde paylaşılır. Sınav sonuçları da ilgili öğretim görevlileri tarafından hem sınıf içinde hem de sistem üzerinden öğrencilere iletilmektedir.

Almanca Hazırlık Programı

Almanca Hazırlık Programı'nda öğrencilerin seviyeleri ve gelişimleri bir akademik yıl içinde sınav, ödev, proje gibi farklı ölçme araçlarıyla değerlendirilir. Program kapsamında öğrenciler seviye içi değerlendirmelere ve seviye sonunda seviye final sınavına tabi tutulurlar.

Örnek değerlendirme tablosu aşağıdaki gibidir:

DEĞERLENDİRMELER BAŞARI NOTUNA ETKİSİ

A1-A2-B1-B2 Seviyeleri

Ara Sınav (Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma) 

%50
Sınıf içi Değerlendirmeleri (A1-A2 Küçük Konuşma ve Yazma (8), Quiz (4), Sunum (2), F2F-Yüzyüze (2), Kelime Sınavı (5) / B1-B2 Küçük Konuşma ve Yazma (4), Quiz (4), Sunum (2), F2F-Yüzyüze (2), Münazara (1) Kelime Sınavı (5) %50
TOPLAM %100

A1-A2-B1-B2 Seviyelerinde

Seviye Final Sınavı (Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma) 

%100

 

Sınıf İçi Değerlendirmelerine ek puan olmak üzere öğrencilere, teslim tarihi, gün ve tamamlama şekli seviye başlamadan önce ilan edilmek şartıyla öğrencilere Proje Ödevleri, Sözlü / Yazılı Ek Performans Ödevleri verilebilir. Ek ödevlerin toplam değerlendirmeye olan etkisi 20 puanı geçemez.

Almanca Hazırlık Programı'nın dönem içi geçme notu 70'tir. Seviyelerdeki tüm değerlendirmelerden toplam 70 not baremine ulaşamayan öğrenci Seviye Final Sınavına giremez. Programdaki Seviye Final Sınavı geçme notu 70'tir.

 

Türkçe Hazırlık Programı

Türkçe Hazırlık Programı modül içi ve modül sonu olmak üzere iki tür değerlendirme kullanır. Modül içi değerlendirmeler, seviyeye ve modüle göre değişen ağırlıklarla yazma, konuşma, okuma çemberi, kısa sınavlar, çevrimiçi ödevler, sınıf projeleri ve ara sınavlar gibi çeşitli etkinlikleri içerir.

Programın sonunda öğrenciler okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçen bir final sınavına girerler. Final sınavına girebilmek için öğrencilerin modül içi değerlendirmelerde en az %65 puan alması ve devam şartlarını sağlaması gerekir. Final sınavında %60 ve üzeri puan alanlar bir üst seviyeye geçmekte, başarısız olan öğrenciler ise aynı seviyeyi tekrar etmektedirler. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.