Temel İngilizce

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü / Hazırlık Programı, öğrencilerin fakültelerindeki akademik çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli İngilizce bilgisini kazandırmayı amaçlar. Bu program yabancı diller için ortak referans sistemi olan “Ortak Avrupa Dil Seviye Referans Çerçevesi" (CEFR)'ne dayanarak, konuşma, yazma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Temel İngilizce Bölümünde (Hazırlık Programı) modüler sistem uygulanır.

Program 8'er haftalık 4 dönemden ve 4 seviyeden (A1, A2, B1, B2) oluşur. 

 

İngilizce Seviye Belirleme Sınavı

Kayıt yaptıran öğrenciler akademik yılın başında yapılan seviye belirleme sınavına girerler ve kendilerine uygun seviyeye yerleştirilirler. Seviye belirleme sınavı okuduğunu, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Seviye belirleme sınavından belirlenen puanın üzerinde alan öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler bölüme geçerler.

 

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Temel İngilizce Bölümünde ölçme ve değerlendirme, modül içi ve modül sonu olmak üzere iki çeşittir. Modül içi değerlendirmeye ara sınavlar, projeler, ödevler, portfolyo ve sunumlar dahildir. Final sınavına girebilme koşulu modül içi değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 65 puan toplamak ve belirlenen devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.

Final sınavları okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Bir üst seviyeye geçebilmenin koşulu, final sınavından en az %60 başarı sağlamaktır.

Sınavlara ilişkin itirazlar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilk 3 iş günü içerisinde kabul edilmektedir. Öğrenciler itiraz dilekçelerini Yabancı Diller Yüksekokulu'nun web sitesinde verilen şablonu kullanarak mail ile ya da şahsen Yüksekokul Sekreterliği'ne iletmeleri gerekmektedir. Bu süreyi aşan itirazlar değerlendirilmemektedir.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı

Temel İngilizce Bölümü öğrencileri, kendi fakültelerinde eğitimlerine devam edebilmek için Altınbaş Üniversitesi tarafından hazırlanan yeterlik sınavından en az 60 puan almalıdırlar. İngilizce yeterlik sınavı okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerini ölçer.

Dönem sonlarında yapılan İngilizce yeterlik sınavlarına sadece B2 seviyesini tamamlamış öğrenciler girebilirler. Yeni akademik yıl başında yapılan İngilizce yeterlik sınavı ise seviye fark etmeksizin tüm öğrencilere açıktır. 

Uluslararası geçerliliği olan aşağıdaki sınavlardan, üniversitenin belirlediği puanı alan öğrenciler de, puanlarını önceden duyurulan tarih aralığında ibraz etmiş olmak koşuluyla fakültelerinde eğitimlerine devam edebilirler.

 

Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Sınavlar

Üniversitemiz lisans ve yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz akademik yılın başında üniversitemiz tarafından uygulanan Yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda ya da eşdeğerliliği Senatomuz tarafından kabul edilen uluslararası sınavlarda asgari olarak aşağıda listelenen puanları alan öğrenciler doğrudan birinci sınıf eğitimine başlarlar.

Alınan uluslararası belgelerin son 2 yıl içinde alınmış olması ve Güz /Bahar dönemi başlamadan Yabancı Diller Yüksek Okulu'na teslim edilmesi gerekmektedir.​

 

 

Sınav Türü* Geçerlilik Süresi Asgari Puan
YDY Yeterlik Sınavı 2 yıl 60
TOEFL IBT 2 yıl 65
PTE Akademik 2 yıl 55
CAE 2 yıl C
CPE 2 yıl C
YDS-YÖKDİL 2 yıl 80
EmSAT 2 yıl 1250
Üniversite DİLMER 2 yıl 60​
   

Devam Zorunluluğu

İngilizce Bölümünde öğrencilerin derslere %80 katılımı beklenir. %20'lik devamsızlık limitini aşmış öğrenciler final sınavına giremezler. Sağlık sorunu nedeniyle yapılan devamsızlıklarda sağlık raporunun 3 iş günü içerisinde Fakülte Sekreterliğine sunulması gerekir. Sağlık raporları yönetim kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde değerlendirilir. Devamsızlıklar ile ilgili sunulan raporlar; vefat (belgelendirmek kaydıyla), ameliyat, devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ve devlet hastanesinden alınmış 4 günü aşan raporlar dışında değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu kapsama giren, özel hastaneden alınmış raporların, devlet hastanesinden onaylanması gerekmektedir.​