Temel İngilizce

Misyon

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikler kapsamında, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerine fakültelerinde öğretim dili olarak kullanılan yabancı dili, dört dil becerisini en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde öğretmektir.​

Vizyon

Tüm uygulamalarıyla bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü benimsemiş, model alınan uluslararası standartlarda bir dil okulu olmak.