Öğrenci Kaynakları

Altınb​aş Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin günlük akademik hayatla ilgili ​tüm ihtiyaçları teknolojinin de desteği ile karşılanmaktadır. Bilgiye erişimin kolaylaştırılması prensibi ile hareket eden Altınbaş Üniversitesi, kütüphane, uzaktan eğitim imkanlarını teknolo​​jideki gelişmelere paralel olarak mükemmelleştirme hedefindedir.​