Öğrenci Hayatı

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında bağı güçlendirerek öğrencilerin üniversite yönetimine katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenci Konseyi Başkanı Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarında tüm öğrencilerin görüş ve önerilerini üniversitemiz yönetimiyle paylaşmaktadır.

Öğrenci Konseyimizin hedefi Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal, akademik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirerek ortak görüşler ışığında faaliyetler planlamaktır.

Öğrenci Konseyi Seçimlerinde 2021-2023 yılları arasında faaliyet göstermek üzere 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Öğrenci Konseyi Bölüm/Program Temsilcileri, 1 Aralık 2021 tarihinde Fakülte ve Yüksekokul Temsilcileri, 3 Aralık 2021 tarihinde Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçilmiştir.

13.06.2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Konseyi Yönetmeliği, 11 (1) maddesine göre ("Öğrenci Konseyi Başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/yüksekokul adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.") Diş Hekimliği Fakülte Temsilcisi Emre Dedemli Öğrenci Konsey Başkanı olarak belirlenmiştir.

Öğrenci Konseyinde yer alan tüm öğrencilerimizin isimleri ve e-posta adresleri aşağıdaki listelerde yer almaktadır:

2021-2023 Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Fakülte

Bölüm

İsim Soyisim

E-Posta

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

Emre Dedemli

emre.dedemli@ogr.altinbas.edu.tr

 

2021 - 2023 Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Bölüm

İsim Soyisim

Görevi

E-posta

Diş Hekimliği (İngilizce)

Emre DEDEMLİ

Öğrenci Konseyi Başkanı

emre.dedemli@ogr.altinbas.edu.tr