​​​​​Bağımlılıkla Mücadele

Bağımlılıkla Mücadele, bağımlılığının önlenmesine yönelik faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, erken müdahale, tanı, tedavi, iyileştirme, zarar azaltma, bilgi toplama ve değerlendirme gibi farklı aşamalarında çalışmalar yapılmaktadır.

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Psikiyatrik bir sendrom olan bağımlılığın tanısı için aşağıda sayılan ölçütlerin yalnızca üçünün bir arada görülmesi yeterlidir.

Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi.
Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması.
Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan çabalar.
Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama.
Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi.
Maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması.
Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımını sürdürmek.

Çalışma Alanlarımız:

Alkol bağımlılığı
Tütün bağımlılığı
Madde bağımlılığı
Kumar bağımlılığı
Teknoloji bağımlılığı
Yeme bağımlılığı
Alışveriş bağımlılığı

 

Psikoeğitim Yazıları

İnternet Bağımlılığı

Bağımlılık Nedir? Kendimde Bağımlılıktan Şüpheleniyorsam Ne Yapmalıyım?

Pandemi Sürecinde Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılık Nedir

Kumar Bağımlılığı Nedir

Tütün / Sigara Bağımlılığı

Teknoloji ve Oyun Bağımlılığı