Öğrenci Hayatı

Psikolojik Destek Birimi

Psikolojik Destek Birimi, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı, üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve onlara bu konularda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve çalışanları, birimimizden karşılaştıkları kişisel ve ilişkisel sorunlar, kaygı, depresyon, aile ve sosyal ilişkiler, akademik ve iş performansı ile ilgili kaygılar, zorluklar, uyum ve adaptasyon problemleri vb. konularla ilgili destek alabilirler. Birimimizde tüm hizmetler ücretsizdir. 

Bu amaç doğrultusunda birimimiz, bireysel görüşmeler yapar, bireysel, sosyal ve akademik becerileri geliştirmeye, karşılaşılan veya karşılaşabilecek sorunların üstesinden daha kolay gelinmesine yardımcı olur. Yaşanılan sıkıntıların daha iyi anlaşılmasına ve kişinin kendini tanımasına destek olur.

Görüşmeler yaklaşık 45 dakika sürer. Görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine danışanla birlikte karar verilir. Görüşmelerde GİZLİLİK İLKESİ esastır. Seanslar süresince verilen bilgiler ve paylaşımlar, danışanların izni olmadan kesinlikle başka bir kişi ve/veya kurumla paylaşılmaz. Ancak danışanların kendilerine zarar vermesi ya da bir başkasının zarar görmesi gibi durumlar söz konusuysa, bu bilgiler kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla danışanın bilgisi dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Çare bulucu hizmetlerin yanı sıra, önleyici ve gelişimsel hizmetler kapsamında öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seminerler ve grup çalışmaları gerçekleştirilir.​

Psikolojik Destek Başvurusu​ 

 Psikolojik Destek Birimi: Sidal Çetin sidal.cetin@altinbas.edu.tr 

Psikoeğitim Yazıları

Psikolojik Dayanıklılık

Tükenmişlik Sendromu

Pandemi Sürecinde Kendine Şefkatli Yaklaşmak Öz Şefkat

Kadına Yönelik Şiddet

Uzaktan Eğitim Sürecine Uyum

Koronavirüs Pandemisinin Üniversite Öğrencileri ve Çalışanları Üzerindeki Etkileri

Pandemi Sürecinde Depresif Ruh Hali ve Depresyon

Salgın Sürecinde İlişkilerimiz ve Uyum Süreçlerinde Kendimize Destek

Korku - Kaygı - Panik

Koronavirüs Pandemisinin Ruh Sağlığımız Üzerine Etkileri

İnternet Bağımlılığı 

Sınav Kaygısı

Özgüven Nedir? Özgüveni Geliştirmek Mümkün mü?

Bağımlılık Nedir? Kendimde Bağımlılıktan Şüpheleniyorsam Ne Yapmalıyım?

Ertelemede Düşünce ve Duygu Süreçleri

Öfke Nedir? Öfke Duygusu Nasıl Meydana Gelir?

Üniversite ortamına uyumlarını kolaylaştırıcı bazı tavsiyeler

Stres Nedir? Stresin Belirtileri Nelerdir?

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Gelecek Kaygısı ve Mezuniyet

Duygu Düzenleme Üzerine Öneriler

Pandemi Sürecinde Teknoloji Bağımlılığı

Bağımlılık Nedir?

Davranışsal Bağımlılık Nedir?

Etkili Zaman Yönetimi

Sağlıklı İletişim Nasıl Sağlanabilir?

Kumar Bağımlılığı Nedir?

Travma ve Sonrasında Yaşama Uyumlanma

Bağlanma Biçimleri ve Romantik İlişkiler

Madde Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı

Sosyal Kaygı Nedir? Nasıl Başa Çıkabiliriz?

Narsisizm Nedir?

Aleksitimi Nedir?

​5 Faktörlü Kişilik Analizi Psikoeğitim​ 

Bağımlılık Nedenleri, Risk ve Koruyucu Faktörleri 

Bilinçli Farkındalık Nedir?