İlgili Birimler

Öğrenci Ombudsmanlığı

Öğrenci Ombudsmanlığı

Öğrenci Ombudsmanlığı Nedir?

Öğrenci Ombudsmanlığı, öğrenciler için kampüs içi meseleleri ele alma ve çözme konusunda destek sağlayan birimdir. Birim, öğrenci ve Üniversite arasında köprü görevi üstlenir. Ombudsman, öğrencilerin dilek, talep ve şikayetlerini iletmelerinde, bunlara etkin çözüm bulunmasında; hakları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesinde yol göstericidir. 

Vizyon ve Misyon

Öğrenci hakları ve sorumlulukları konusunda tüm Üniversite mensuplarında farkındalık yaratarak öğrencilerin hak kaybına uğramalarının önüne geçmeyi, sorumlu davranış ilkelerinin benimsenmesini teşvik etme misyonunu üstlenmiştir. Ombudsmanlığın vizyonu ise öğrencilerin Üniversitedeki akademik ve idari birimler ile olan ilişkilerinin şeffaf, gelişmeye açık ve kapsayıcı bir işlerliğe kavuşmasına katkı sağlamaktır.

Öğrenci Ombudsmanlığının Görev Alanı

Ne yapar?

» Öğrencinin soru ve sorunlarını dinler.
» Dilek, talep ve şikayetleri toplar.
» Konuları tarafsız bir şekilde araştırır ve onlar hakkında gayriresmi olarak bilgi toplar.
» Üniversitenin kural ve prosedürlerini açıklar.
» Bir talep veya şikayeti analiz eder, tanımlar ve öğrencileri kural ve prosedürler doğrultusunda yönlendirir.
» Öğrenci ve akademik/idari personel arasında tarafsız bölge oluşturarak sorunlara gayriresmi araçlarla çözüm üretir.
» Bir sorun ile başa çıkma konusunda etkili yolları gösterir.
» Öğrenci talep form ve dilekçelerini inceler ve resmi dilekçe doldurma hakkında bilgi verir.

Ne yapmaz?

» Öğrenci ve kurum arasında taraf olmaz.
» Notları veya üniversite kurallarını değiştirmez. Ancak uygulama hatası ve/veya eksikliği tespit edilen konuları Üniversite yönetimine bildirir.
» Yasal tavsiye vermez. 

Bize ulaşın

Öğrenci Ombudsmanlığı Ofisi, Mahmutbey A Blok B1 katında yer almaktadır.

D Blok zemin kattan A Bloğa geçiş bağlantısını kullanarak koridoru geçip yemekhaneye ulaşırsınız. Öğrenci Kulüpleri odasını geçtikten sonra ofis solda, asansörün yanında yer almaktadır.

Telefon: (0212) 604 01 00

E-Posta Adresi: ombudsman@altinbas.edu.tr 

 ombudsmanofisi@altinbas.edu.tr

Adres: Mahmutbey Mah. Dilmenler Cd. No:26 Bağcılar/İstanbul 

Tüm talep ve şikayetlerinizi aşağıda örneği verilen dilekçenizi e - posta adresimize iletip, randevu formunu doldurarak bize yöneltebilirsiniz. Microsoft Teams veya Zoom uygulaması üzerinden Öğrenci Ombudsmanlığı ile yüz yüze görüşebilirsiniz. Randevu almak için tıklayınız.

Öğrenci Ombudsmanlığı Ofisi'nden aldığınız hizmeti değerlendirmek için anketimize katılabilirsiniz. Geri dönüşleriniz, verilen hizmetin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Anket için tıklayınız.

Öğrenci Ombudsmanlığı'na ne zaman ulaşılmalı?

Örnek Sorun Çözümü 


Ombudsmanlık Ofisi veya diğer ofislerle görüşürken

1. Sorununuzu doğru ifade etmeye çalışın. 
2. Konunun muhatabını doğru tespit edin.
3. Sorunun çözümüne odaklanın ve pozitif olun.
4. Ani tepkilerin, muhatabınızın size yardımcı olma motivasyonunu etkileyebileceğinin farkında olun.

Öğrenci Ombudsmanlığı'na iletilen bir konunun çözüm süreci nasıl ilerler? 

» Öğrenci Ombudsmanlığına iletilen dilek, talep ve şikayetler Ofis tarafından incelenir.

» Yapılan gerekli araştırmalardan sonra üniversitenin kural ve prosedürlerine uygun olarak seçenekler değerlendirilir.

» Uygun görüldüğü takdirde öğrenci direkt konunun muhatabı birime yönlendirilir.

» Muhatap birimle iletişime geçilerek iletilen durum hakkında bilgi ve fikir alışverişi yapılır. Buna bağlı olarak öğrenci en kısa sürede dilek, talep ve şikayetiyle ilgili bilgilendirilir.

» Karar aşamalarında Öğrenci Ombudsmanlığı diğer birimlere çözüm ve yol gösterme açısından önerilerde bulunabilir.

Örnek Dilekçe

Aşağıdaki dilekçe örneğini, Öğrenci Ombudsmanlığı'na başvuru yaparken kullanabilirsiniz. Dilekçeyi kendi bilgileriniz ve iletmek istediğiniz hususa göre düzenleyiniz. Kişisel bilgilerinizin ve dilekçe tarihinin doğru olduğundan emin olunuz. İmzalı dilekçenizi aşağıdaki adrese öğrenci e-postanız üzerinden gönderiniz: ombudsmanofisi@altinbas.edu.tr

 

Genel olarak dilekçelerin cevaplanma süresi 15 gündür. Ancak bazı durumlarda süre daha kısa olabilir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.


Örnek Dilekçe

 

Online Onam Formu   ​

Öğrenci ombudsmanlığına yaptığınız başvurular genel olarak gizlilik içinde araştırılır. Başvuru yapmış olduğunuz konuda gayriresmi araştırma yapmamız için alttaki online onam formunu doldurmanız gerekmektedir.

Öğrenci Ombudsmanlığı Ofisi'ne yaptığım başvuruya istinaden;

  1. Altınbaş Üniversitesi'ndeki bilgilerimin incelemesi ve araştırma yapılması için onay veriyorum.

  2. Talep veya şikayetimin konusuna göre; araştırma esnasında gerekli görülmesi halinde, kişisel bilgilerimin (isim ve öğrenci numarası vb.) ilgili birimlerle paylaşılmasına onay veriyorum.

    Online Onam Formu​

     

Öğrenci Ombudsmanlığı Yönergesi

Öğrenci Ombudsmanlığı Yönergesini aşağıda bulabilirsiniz.

Öğrenci Ombudsmanlığı Yönergesi

​ ​​​