Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Turgut İPEK

Sevgili öğrenciler,
Yüksekokulumuz, üniversiteli gençlerimizin mezuniyet sonrası iyi bir iş sahibi olabilme beklentisine, insan sağlığı alanında elde edeceği bilgi ve beceriler yoluyla kavuşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Dünya genelinde sağlık turizminde 7. sırada yer alan ülkemizde 843 kamu hastanesi ve 489 özel hastane sağlık hizmeti vermekte ve özel hastanelerin 185'i İstanbul'da bulunmaktadır. Tıbbi cihaz parkının 2 milyar dolara ulaştığı ülkemizde, bu alana önümüzdeki her yılda 150-200 milyon dolarlık yatırım yapılacağı öngörülmektedir. Gelişen teknolojinin sağlık alanına uygulanması, bu alandaki çalışmaların ekipler tarafından yürütülmesi gereğini doğurmuştur. Bu ekipler genellikle bir hekim yönetiminde, üniversite eğitimi görmüş çok sayıda sağlık elemanından oluşur.
Altınbaş Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 2014 yılında eğitime İlk ve Acil Yardım, Odyometri ve Optisyenlik programlarımız ile başlayıp 2015-2016 akademik yılında Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi ve Radyoterapi programlarını bünyesine ekleyerek eğitime devam etmiştir. 2016-2017 akademik yılında bu 7 programa Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik olmak üzere 4 yeni program ekleyerek büyümeye devam etmektedir.
Üniversite eğitimini, insan sağlığı ile ilgili bilgi ve beceri kazanımına yönlendirecek olan sizler, üniversitemizin özgür eğitim ortamında iki sene sonunda yaratıcı ve yetkin mezunlar olarak iyi bir işe sahip olabileceğiniz gibi dikey geçiş yoluyla lisans eğitimini tamamlama şansını da elde edeceksiniz.
Daha da genişleyecek olan akademik kadromuz ve ben, siz değerli gençlerimizi, teorik ve uygulamalardan oluşan nitelikli eğitim programlarımızın yaratıcı ve yetkin mezunları olmak üzere, Bakırköy yerleşkemizdeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuza bekliyoruz.
 
Prof. Dr. Turgut İPEK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü