Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kalite Sistemi ve Yönergeler

Kalite Yönetim Sistemi

Kurum kalite çalışmaları 2016 yılında gerçekleşen “Üniversitenin Geleceğini Planlama” toplantısı ile başlamıştır. Bu toplantıda, kurumun misyon ve vizyonu belirlenmiş ve var olan durum değerlendirilmiştir. Misyon ve vizyonu gerçekleştirmek üzere, kurum stratejik planı hazırlanarak bu çerçevede, eylem planları ve performans göste​rgeleri de tanımlanmıştır. 

2016 Şubat tarihinde Kıbrıs’ta yapılan toplantıda üniversitemizin misyon, vizyon ve geleceğe yönelik stratejileri belirlenmiştir. 2016 yılı içinde, SWOT analizi tamamlanmış ve stratejik plan ön çalışmaları yapılmıştır.

Ölçülebilir hedefler ve performans göstergeleri açısından revizyonlar yapılarak SHMYO stratejik planları, 2017 yılının ilk aylarında tamamlanmıştır. Sonraki aşamada, planların üniversite stratejik planı ile uyumlandırılması tamamlanmıştır. Ayrıca, 2017 yılında stratejik planın uluslararasılaşma ile ilgili hedefleri de geliştirilmiştir.

Stratejik planların ara değerlendirmelerinde, o tarihe kadar tamamlanması gereken hedef veya eylem planı aşamasına ulaşılıp ulaşılamadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca ulaşılan hedeflerin daha da iyileştirme olanağı olup olmadığı da dikkate alınmaktadır. Ulaşılamayan hedeflerin ise nedenleri ve çözümleri üzerinde de durulmaktadır.
Kurumumuzda akreditasyon çalışmalarına önem verilmektedir. SHMYO, ‘Pearson Assured’ akreditasyonu çalışmalarını tamamlayarak, Haziran 2017’de akreditasyon belgesini almıştır. 

Akreditasyon çalışmalarına destek vermek amacıyla “Eğitimcinin Eğitimi” programları yapılmaktadır.

Üniversite akreditasyon çalışmalarında, ‘Avrupa Üniversiteler Birliği’ standartları dikkate alınmaktadır. Şubat 2018 toplantısında kurumumuzun bulunduğu yer, “YÖK ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” kalite güvence standartları açısından değerlendirilmiş ve standartlar açısından mesafe alındığı belirlenmiştir.

Genç bir üniversite olmamız nedeniyle öncelikli hedeflerimizden biri, kurum kalite güvence sistemimiz açısından sağlam bir temel oluşturmaktır.

Bu nedenle kalite güvence çalışmaları içinde misyon odaklı yaklaşımlar da yer almaktadır. Sağlık alanında eğitim veren bölümlerimizin olması nedeniyle, kampüsümüzün bulunduğu alanın ihtiyaçlarına ve halk sağlığına yönelik etkinlikler yapılmaktadır.  

Kurumumuzda, kalite politikasının temel ilkelerinin yanı sıra genel alanlar, eğitim, araştırma gibi alanlardaki kalite politikası yaklaşımımız, kalite politikası dokümanımızda ifade edilmiştir.
 
Kurum kalite politikamız ve revizyonlar, web sayfamızda yer almakta ve akademik birimlerle yapılan ara değerlendirme toplantılarında, yıllık değerlendirme ve dış paydaşlar toplantılarında da görüşülmektedir.

Yönergeler

 1.  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi
 2. Akademik Danışmanlık Yönergesi
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Staj Yönergesi
 4. Mevzuat Komisyonu Yönergesi
 5. Yurt Yönergesi
 6. Öğrenci Ombudsmanlığı Yönergesi
 7. Burs Yönergesi
 8. Önlisans ve Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş Yönergesi
 9. Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
 10. Yaz Okulu Yönergesi
 11. Öğrenci Sağlık Hizmetleri Yönergesi
 12. Öğrenci Konseyi Yönergesi
 13. Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
 14. Engelsiz Altınbaş Birimi Yönergesi
 15. Eğitim, Müfredat ve İntibak Komisyonu Yönergesi
 16. Etik Kurul Yönergesi
 17. Bağıl Değerlendirme Yönergesi
 18. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi