Öğrenci Hayatı

​​​​​Engelsiz Altınbaş Birimi

Engelsiz Altınbaş Birimi üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan engelli öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunan bir birimdir. Birimimizce engelli öğrencilerimize yönelik üniversite içinde yapılacak düzenlemeler tespit edilir ve buna yönelik girişimlerde bulunulur. Bu düzenlemeler fiziki koşullar, akademik uygulamalar, sosyal etkinlikler gibi çeşitli alanlarda engelli öğrencilerin erişilebilirliklerinin arttırılmasına yöneliktir. Engelsiz Altınbaş Birimi'nin hedefi üniversitemizde tüm öğrencilere sunulan imkanlara erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.

Birimin hizmetlerinden yararlanmak için “Engelsiz Altınbaş Birimi Öğrenci Başvuru Formu"nu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formu için tıklayınız.

Birimin tüm çalışmaları Engelsiz Altınbaş Yönergesi'ne istinaden yürütülmektedir. Engelsiz Altınbaş Yönergesi için tıklayınız.

Birim hizmetleri kapsamında, akademik ve idari personele engelli öğrencilerle çalışırken fırsat eşitliğinin  sağlanması konusunda yol gösterici olması adına bir kılavuz hazırlanmıştır. Farklı engel türlerine ilişkin  bilgiler ve uygulanabilecek uyarlamalar ile ilgili bilgi içeren kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. Özel İhtiyaçlı Öğrencilerin Akademik Olarak Desteklenmesi için kılavuz.

Engelsiz Altınbaş Birimi Ekibi

Engelsiz Altınbaş Birimi ilgili rektör yardımcısının başkanlığında görev yapar. Komisyonda Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleri, Öğrenci Dekanlığı Yerleşke Yaşam Temsilcisi, Psikolojik Destek Biriminden bir Psikolog ve Yapı İşleri Daire Başkanı yer almaktadır. 

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için  aşağıda belirtilen adreslere  e-posta gönderebilirsiniz.

Genel bilgi ve başvuru için: engelsizaltinbas@altinbas.edu.tr