Öğrenci Hayatı

Öğrenci Kulüpleri

Üniversite eğitiminin vazgeçilmez unsurlarından biri, sosyal hayatın akademik hayatı beslemesidir. Öğrenci kulüpleri, öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayacak, paylaşım ve dayanışma ruhlarını teşvik edecek etkinlik odaklarıdır.

Üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri, öğrencilerimizin eğilim ve talepleri doğrultusunda, kendi iradeleriyle oluşturulmuştur. Müzik, spor, sanat, girişimcilik, hukuk ve psikoloji gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren kulüplerimiz, öğrencilerimizi hem iş hayatına hazırlamakta hem de onların sosyal ve kültürel gelişimini zenginleştirmektedir.

Kulüp etkinlikleri ve üyeliği tüm öğrencilerimizin katılımına ve katkılarına açıktır. Dileyen tüm öğrenciler, ilgi alanları doğrultusunda kulüp kurabilme özgürlüğüne sahiptir.

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi için tıklayınız.

Öğrenci Kulübü kurmak ve etkinlik gerçekleştirmek için gerekli evraklar:

EK-1 
Kulüp Kurma Talebi ve Kurucu Üyelik Bildirim Formu

EK-2 
Kulüp Tüzüğü

EK-3 
Faaliyet Planı Bildirim Formu

EK-4 
Kulüp Danışman Kabul Formu

EK-5 
Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu

EK-6 
Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Sonuç Bildirim Formu

EK-7 
Gezi Taahhütnam​esi

EK-8 
Kulüp İç Denetleme Formu

2022-2023 Akademik Yılı Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri Listesi 

Güncel Öğrenci Kulübü Listesi