Program Başkanının Mesajı

Süregelen birçok değişim ve gelişimin yer aldığı küreselleşen dünyamızda, değişmeyen tek ihtiyacımız, şüphesiz ki farklı kültürlerden ve milletlerden olan bireyler ile iletişim kurabilmek adına ortak dil olarak konuşulan İngilizceye (English as a Lingua Franca) olan ihtiyacımızdır. Teknolojinin hızla geliştiği ve buna bağlı olarak bilgi paylaşımına daha da ihtiyaç duyulduğu şu dönemde, İngilizcedeki becerilerde ustalaşmak temel bir gereksinim haline gelmiştir.

Bu anlamda, her bir öğrencisini birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi amaçlayan Altınbaş Üniversitesi Temel İngilizce Bölümü'nde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde öğrencilerimizin gelişmesini beklerken onlardan, eleştirel düşünme ve problem çözme, yenilikçi ve yaratıcı olma, inisiyatif alma ve kendini yönlendirme, liderlik yapma ve sorumluluk alma gibi 21. yüzyıl becerilerini de en aktif şekilde kullanmalarına olanak sağlayacak eğitim modelini ve müfredatını oluşturmak birincil hedefimizdir.

Bu hedef yolunda, sorumluluk bilincine ve motivasyonuna sahip olarak, Temel İngilizce Bölümü'müzde iletişim ve etkileşim odaklı dil öğretimine, etkili ve amaca yönelik materyal kullanımına ve dil öğreniminin sadece dil ve yapı bilgisi ve kelime bilgisinden ibaret olmayan, aynı zamanda o dile ait kültürel bilgilerin de sentezlendiği bir süreç olmasına oldukça önem vermekteyiz. Hedeflerimize giden yolda, gelecekte ülkemize ve dünyamıza katkı sağlayacak bireylerin eğitiminde rol alıyor olmak, en büyük mutluluğumuz ve motivasyon kaynağımızdır.


Aybike AŞKIN

Temel İngilizce Bölüm Başkanı