Yabancı Diller Yüksekokulu

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

ÖDB öğrenme çıktılarına göre, öğrenci erişimini ölçmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar: 

·         İzlencelere dayanarak sınav belirtkesi ve tablolarını hazırlama

·         Ölçme araçlarını oluşturma

·         Sınav uygulama ve notlandırma planlarını oluşturma ve yürütme

·         Notlandırma odaklı standardizasyon çalışmalarını yapma

·         Sınav çıktılarını kayıt altına alma ve arşivleme

·         Madde, güvenirlik ve geçerlilik analizlerini yapma ve raporlama

·         Analiz sonuçlarına göre ölçme araçlarını geliştirme