Yabancı Diller Yüksekokulu

Vizyon, Misyon, Değerler ve Hedeflerimiz

Vizyonumuz

Tüm uygulamalarıyla bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü benimsemiş, model alınan uluslararası standartlarda bir dil okulu olmak.

Misyonumuz

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikler kapsamında, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerine fakültelerinde öğretim dili olarak kullanılan yabancı dili, dört dil becerisini en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde öğretmektir.

Değerlerimiz

  • Empati

          Ekip üyelerimizle ilişkimiz destek ve empati üzerine kuruludur.

  • Dürüstlük

         Kurumsal görevlerin yürütülmesinde proaktif, adil ve dürüst olma ilkelerini esas alırız.

  • Saygı

          Farklı bakış açılarına ve birbirimize, diğer akademik ve idari personele ve öğrencilerimize saygıyla yaklaşırız.

  • Sosyalleşme

          Enerjimizi en üst seviyeye çıkarmak, mutluluğumuzu ve başarıları paylaşmak adına sosyalleşmeyi benimseriz.

  • Olumluluk-Yapıcılık

          Huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için daima olumlu ve yapıcı bir dil kullanırız.

  • İş birliği

          Ekibimizdeki her bir üyenin potansiyeline inanır ve istenen sonuçları elde etmek için birlikte çalışırız.

  • Önerilere Açıklık

          Uygulama ve ders programlarındaki değişiklikler ile ilgili önerilere açığız.

  • Çözüm Odaklılık

          Sorunlarla karşılaştığımızda şikayet etmeyiz, çözüm üretiriz.

  • Açık Fikirlilik

          Akademik ve profesyonel becerileri geliştirmek için her zaman fikir alışverişinde bulunuruz.