Türkçe Hazırlık Programı

TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI

 

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Hazırlık Programı, öğrencilerin fakültelerindeki akademik çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli Türkçe bilgisini kazandırmayı amaçlar. Bu program yabancı diller için ortak referans sistemi olan “Ortak Avrupa Dil Seviye Referans Çerçevesi" (CEFR)'ne dayanarak, konuşma, yazma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Türkçe Hazırlık Programında modüler sistem uygulanır.

Program 8'er haftalık 4 dönemden ve 4 seviyeden (A1, A2, B1, B2) oluşur. 

 

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

Kayıt yaptıran öğrenciler akademik yılın başında yapılan seviye belirleme sınavına girerler ve kendilerine uygun seviyeye yerleştirilirler. Seviye belirleme sınavı okuduğunu, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Seviye belirleme sınavından belirlenen puanın üzerinde alan öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler bölüme geçerler.

 

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Türkçe Hazırlık Programında ölçme ve değerlendirme, modül içi ve modül sonu olmak üzere iki çeşittir. Modül içi değerlendirmeye ara sınavlar, projeler, ödevler, portfolyo ve sunumlar dahildir. Final sınavına girebilme koşulu modül içi değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 65 puan toplamak ve belirlenen devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.

Final sınavları okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. Bir üst seviyeye geçebilmenin koşulu, final sınavından en az %60 başarı sağlamaktır.

Sınavlara ilişkin itirazlar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilk 5 iş günü içerisinde kabul edilmektedir. Öğrenciler itiraz dilekçelerini Yabancı Diller Yüksekokulunun web sitesinde verilen şablonu kullanarak mail ile ya da şahsen Yüksekokul Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir. Bu süreyi aşan itirazlar değerlendirilmemektedir.

 

Türkçe Yeterlik Sınavı

Türkçe Hazırlık Programı öğrencileri, kendi fakültelerinde eğitimlerine devam edebilmek için Altınbaş Üniversitesi tarafından hazırlanan yeterlik sınavından en az 60 puan almalıdırlar. Türkçe yeterlik sınavı okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerini ölçer.

Dönem sonlarında yapılan Türkçe yeterlik sınavlarına sadece B2 seviyesini tamamlamış öğrenciler girebilirler. Yeni akademik yıl başında yapılan Türkçe yeterlik sınavı ise seviye fark etmeksizin tüm öğrencilere açıktır. 

Uluslararası geçerliliği olan aşağıdaki sınavlardan, Üniversitenin belirlediği puanı alan öğrenciler de puanlarını önceden duyurulan tarih aralığında ibraz etmiş olmak koşuluyla fakültelerinde eğitimlerine devam edebilirler.

 

Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar

Üniversitemiz lisans ve yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz akademik yılın başında üniversitemiz tarafından uygulanan Yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda ya da eşdeğerliliği Senatomuz tarafından kabul edilen uluslararası sınavlarda asgari olarak aşağıda listelenen puanları alan öğrenciler doğrudan birinci sınıf eğitimine başlarlar.

Alınan uluslararası belgelerin son 2 yıl içinde alınmış olması ve Güz /Bahar dönemi başlamadan Yabancı Diller Yüksek Okuluna teslim edilmesi gerekmektedir.

Sınav Türü Geçerlik Süresi Asgari Puan
Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavı 2 yıl Türkçe Yeterlilik sınavının %60ını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak
Altınbaş Üniversitesi DİLMER 2 yıl Türkçe Yeterlilik sınavının %60ını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak
Üniversitelerin Dil Merkezlerinin Seviye Belirleme veya Kurs Bitirme Sınavları 2 yıl B2 tamamlamış olmak
Yunus Emre Enstitüsü Seviye Belirleme ya da Kurs Bitirme Sınavları 2 yıl B2 tamamlamış olmak

 

Devam Zorunluluğu

Türkçe Hazırlık Programında öğrencilerin derslere %80 katılımı beklenir. %20'lik devamsızlık limitini aşmış öğrenciler final sınavına giremezler. Sağlık sorunu nedeniyle yapılan devamsızlıklarda sağlık raporunun 5 iş günü içerisinde Fakülte Sekreterliğine sunulması gerekir. Sağlık raporları yönetim kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde değerlendirilir. Devamsızlıklar ile ilgili sunulan raporlar; vefat (belgelendirmek kaydıyla), ameliyat, devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ve devlet hastanesinden alınmış 4 günü aşan raporlar dışında değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu kapsama giren, özel hastaneden alınmış raporların, devlet hastanesinden onaylanması gerekmektedir.​