A1 - TEMEL

Bu seviyedeki bir öğrenci basit konuların ana fikrini ve konuşmalardaki basit bilgileri anlayabilir. Temel bildirimleri, talimatları ve bilgileri anlayabilir. Basit seviyedeki formları doldurup, zaman, tarih ve mekânı içeren notlar yazabilir.

Bu seviyeyi tamamlayan öğrencilerden Türkçeyi kullanarak;

 • Basit konuların ana fikrini ve konuşmalardaki basit bilgileri anlayabilmeleri
 • Temel bildirim, talimat ve bilgileri anlayabilmeleri
 • Basit düzeydeki formları doldurup zaman, tarih ve mekânı içeren notları yazabilmeleri beklenir. 

 

A2 - ORTA ÖNCESİ

Bu seviyedeki bir öğrenci bilindik bir bağlamda basit olarak görüşlerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilir. Bilinen bir alandaki açık ifadeleri anlar, bilinen konulardaki metinleri, basit kitapları ve işaretleri anlayabilir. Form doldurabilir ve kişisel bilgilerin bulunduğu kısa metinler ve e-postalar yazabilir.

Bu seviyeyi tamamlayan öğrencilerden Türkçeyi kullanarak;

 • Bilinen bir bağlamda basit olarak görüşlerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri
 • Bilinen bir alandaki açık ifadeleri, bilinen konulardaki metinleri, basit kitapları ve işaretleri anlayabilmeleri
 • Form doldurabilmeleri ve kişisel bilgileri kapsayan kısa metinler ve elektronik iletiler yazabilmeleri beklenir.

 

B1 - ORTA DÜZEY

Bu seviyedeki bir öğrenci sınırlı bir biçimde soyut, kültürel konularda fikir beyan edebilir, bilinen bir alanda yapılan tavsiyeleri, anonsları ve talimatları anlayabilir. Sıradan, günlük olaylar içeren makaleleri ve bilinen bir konu hakkındaki yeni bilgileri genel anlamıyla anlayabilir. Metinler yazabilir ya da bilindik konularda notlar alabilir.

Bu seviyeyi tamamlayan öğrencilerden Türkçeyi kullanarak;

 • Sınırlı bir biçimde soyut ve kültürel konularda fikir beyan edebilmeleri
 • Bilinen bir alanda yapılan tavsiyeleri, anonsları ve talimatları, sıradan, günlük olayları içeren makaleleri ve bilinen bir konu hakkındaki yeni bilgileri genel anlamıyla anlayabilmeleri
 • Metinler yazabilmeleri ya da bilindik konularda notlar alabilmeleri beklenir. 

 

B2 - ORTA ÜSTÜ DÜZEY

Bu seviyedeki bir öğrenci bilinen bir konuyu rahatlıkla anlayabilir ya da konuşma yapabilir ve birçok farklı konuda iletişim kurabilir. Yazılı metinle ilgili bilgileri hızlıca gözden geçirip, detaylı bilgi ya da tavsiyeleri anlayabilir. Birisi konuşurken not alabilir ya da farklı biçimlerde metinler yazabilir.

Bu seviyeyi tamamlayan öğrencilerden Türkçeyi kullanarak;

 • Bilinen bir konuyu rahatlıkla anlayabilmeleri ya da bilinen bir konu hakkında konuşma yapabilmeleri ve birçok farlı konuda iletişim kurabilmeleri
 • Yazılı metinle ilgili bilgileri hızlıca gözden geçirip detaylı bilgi ya da tavsiyeleri anlayabilmeleri
 • Birisi konuşurken not alabilmeleri ya da farklı biçimlerde metinler yazabilmeleri beklenir.​