Türkçe Hazırlık Programı

Vizyon ve Misyon

 

Vizyon

Tüm uygulamalarıyla bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü benimsemiş, model alınan uluslararası standartlarda bir dil okulu olmak.

Misyon

21. yüzyıl becerilerini etkin bir şekilde kullanarak evrensel bilime değer katan, dünya dillerini akademik ve sosyal hayatta, ve iş dünyasında etkin kullanan; sosyal sorumluluk bilinci ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla fark yaratan, özgüvenli ve özerk bireyler yetiştirmek.​