ENG101-İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I

Bu ders, bir Güz Dönemi dersidir ve Hazırlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan veya İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan 1. Sınıf öğrencileri için tasarlanmıştır.Bu dersin asıl amacı, öğrencilerin, akademik bağlamda okuma, yazma, konuşma ve düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu öğrendiklerini becerileri bölümlerinde uygulamalarını sağlamaktır.Bu derste öğrenciler, akademik eserlerin okunması ve analiz edilmesi, verilen akademik makalelerin özetinin yapılması ve farklı konular üzerinde sunum yapma becerilerini geliştirmeleri üzerine çalışırlar.

ENG 101 DERS İZLENCESİ

ENG 101 AKTS RAPORU

 

ENG102-İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II

Bu ders, 1. Sınıf öğrencilerinin, ENG 101 dersinde temeli atılan, akademik bağlamda okuma, yazma, düşünme ve konuşma becerilerini geliştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler, akademik eserlerin okunması ve analiz edilmesi, yansıtma kompozisyonu yazılması, belirli konular üzerine sunumlar yapılması ve farklı konular üzerinde eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri üzerine çalışırlar.

ENG 102 DERS İZLENCESİ

ENG 102 AKTS RAPORU

 

ENG201-İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III

Bu ders ikinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sebeple, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerilerini pekiştirebilme ve geliştirme olanağı yaratmak amacıyla bütünleşik beceri yaklaşımı kullanılır.

ENG 201 DERS İZLENCESİ

ENG 201 AKTS RAPORU

ENG202-İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV

Bu ders ikinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sebeple, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerilerini pekiştirebilme ve geliştirme olanağı yaratmak amacıyla bütünleşik beceri yaklaşımı kullanılır.

ENG 202 DERS İZLENCESİ

ENG 202 AKTS RAPORU

 

ENG301-Yazılı İletişim

Mesleki yaşamlarında gerekli olan yazma becerilerini öğrencilere kazandırmanın yanı sıra, onların kendi kişiliklerini, becerilerini, ilgilerini ve gelecek beklentilerini mesleki konular vasıtasıyla keşfetmelerini sağlamaktır. Ders boyunca öğrenciler gelecekteki iş yaşamlarında ve başvurularında kullanmak üzere bir konuya ilişkin bilgi soran mailler hazırlamanın yanı sıra, özgeçmiş, kapak yazısı, niyet mektubu ve kendilerini yansıtan paragraf yazıları yazma konularında çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda öğrenciler iş odaklı kelimeler ve resmi dil kalıpları ile iş çevresi kavramlarını da bu ders vasıtasıyla öğrenirler. Dört dil becerisi üzerine çalışmaktadır; ancak temel odak iş yaşamındaki yazma becerileri üzerinedir.

ENG 301 DERS İZLENCESİ

ENG 301 AKTS RAPORU

 

ENG302-Sözlü İletişim

Öğrencilerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmak dersin temel amacıdır. Öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Esas odağın iş hayatındaki iletişim becerileri olmasının yanı sıra, etik ve kültürel konular keşfedilirken dildeki dört becerinin çalışılmasına ders boyunca devam edilir.

ENG 302 DERS İZLENCESİ

ENG 302 AKTS RAPORU

 

EEP201-Mühendislik İngilizcesi I

Bu ders ikinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sebeple, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerilerini pekiştirebilme ve geliştirme olanağı yaratmak amacıyla bütünleşik beceri yaklaşımı kullanılır.

EEP 201 DERS İZLENCESİ

 

EEP202-Mühendislik İngilizcesi II

Bu ders ikinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sebeple, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerilerini pekiştirebilme ve geliştirme olanağı yaratmak amacıyla bütünleşik beceri yaklaşımı kullanılır.

EEP 202 DERS İZLENCESİ

EEP 202 AKTS RAPORU

 

EMP101-Tıp İngilizcesi I

Öğrencilerin mesleki yaşamlarında gerekli olan yazma becerilerini öğrencilere kazandırmanın yanı sıra, onların kendi kişiliklerini, becerilerini, ilgilerini ve gelecek beklentilerini mesleki konular vasıtasıyla keşfetmelerini sağlamaktır. Sağlık bilimlerinden seçilen konular çeşitli makaleler, konuşmalar ve videolar ile çalışılmakta ve tartışılmaktadır. Ders boyunca öğrenciler gelecekteki iş yaşamlarında ve başvurularında kullanmak üzere bir konuya ilişkin bilgi soran mailler hazırlamanın yanı sıra, CV, kapak yazısı, niyet mektubu ve kendilerini yansıtan paragraf yazıları yazma konularında çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda öğrenciler sağlık bilimleri ve iş odaklı kelimeler, resmi dil kalıpları ile iş çevresi kavramlarını da bu ders vasıtasıyla öğrenirler. Dört dil becerisi üzerine çalışılmaktadır; ancak temel odak iş yaşamındaki yazma becerileri üzerinedir.

EMP 101 DERS İZLENCESİ

EMP 101 AKTS RAPORU

 

EMP102-Tıp İngilizcesi II

Dersin temel amacı öğrencileri sağlık çalışanları olarak mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmaktır. Ders boyunca öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Esas odağın iş hayatındaki iletişim becerileri olmasının yanı sıra, etik ve kültürel konular keşfedilirken dildeki dört becerinin çalışılmasına ders boyunca devam edilir.

EMP 102 DERS İZLENCESİ

EMP 102 AKTS RAPORU

 

EDP101-Diş Hekimliği İngilizcesi I

Dersin temel amacı öğrencileri sağlık çalışanları olarak mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmaktır. Ders boyunca öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Esas odağın iş hayatındaki iletişim becerileri olmasının yanı sıra, etik ve kültürel konular keşfedilirken dildeki dört becerinin çalışılmasına ders boyunca devam edilir.

EDP 101 DERS İZLENCESİ

EDP 101 AKTS RAPORU

 

EDP-102-Diş Hekimliği İngilizcesi II

Sağlık alanında çalışanlar olacak öğrencileri mesleki yaşamları için gerekli olan dil becerileri ile donatmaktır. Öğrenciler bu derste standart iş görüşmesi yapma, telefon görüşmesi yapma,  iş toplantıları düzenlenme, teşekkür ve takip elektronik postaları yazma çalışmaları ve bilgiyi resmi bir çerçevede ve standart bir şablonda sunma çalışması yaparlar. İş ortamı kavramları ile ilgili kelimeleri tanımanın yanı sıra, kendilerini iş konuşmaları üzerine de geliştirirler.

EDP 102 DERS İZLENCESİ

EDP 102 AKTS RAPORU