TURK201-Yabancılar için Türkçe III

Öğrencilerin zorunlu olarak aldıkları TURK 1​02 dersinin devamı olarak planlanan TURK 201 dersi A2.1 düzeyine denk gelecek biçimde tasarlanmıştır. TURK 201 dersi kapsamında öğrenciler, Türkçede yer alan bazı zaman yapılarını, alışveriş ve sipariş yapılarını, kültürle bağlantılı söz ve cümle yapılarını öğreneceklerdir.

 

TURK202 – Yabancılar için Türkçe IV

Öğrencilerin zorunlu olarak aldıkları TURK 201 dersinin devamı olarak planlanan TURK 202 dersi A2.2 düzeyine denk gelecek biçimde tasarlanmıştır. TURK 202 dersi kapsamında öğrenciler, Türkçede yer alan bazı zaman yapılarını, tahmin ve kesinlik ifadelerini, bazı karmaşık cümle yapılarını öğreneceklerdir. Dönem sonunda başarılı olan öğrenciler A2 düzeyde Türkçe bilgisine sahip olacaklardır.

 

TURK101 – Yabancılar İçin Türkçe I

Bu ders, yabancı dil olarak Türkçe öğrenecek olan öğrenciler için oluşturulmuş zorunlu bir derstir. Dersin temel amacı, CEFR'da belirtilen dört temel dil becerisinin; okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin öğrenciler tarafından akademik çerçevede geliştirilmesi ve edindikleri bu becerileri bölüm çalışmalarında da sürdürülmesini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler, yavaş yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşulduğunda; kendisiyle, ailesiyle, somut ve yakın çevresiyle alakalı konularda kolay sözcükleri ve yaygın deyişleri anlamaya yönelik çalışmalar yürütecektir. Öğrencilerin yazılı isimler, posterler ve kataloglarda yer alan bilinen isimler, kelimeler ve temel cümleleri anlamalarına dayanan çalışmalar yapılacaktır.

TURK 101 AKTS RAPORU

 

TURK102– Yabancılar İçin Türkçe II

Bu derste, bir konuşmaya katılırken ya da sözlü olarak kendisini ifade ederken; basit deyimler ve cümleler kurabilme yeteneğine yönelik aktivite çalışmaları yapacaktır. Basit, kısa, örneğin bir tatil kartpostalı yazma; bir soruşturmaya ilişkin ayrıntılı kişisel bilgileri verebilme, söz gelimi adını, ulusunu ve bir otel kayıt formunu doldurabilme yeteneğine katkıda bulunacak yazma aktiviteleri de yapılacaktır.

TURK 102 AKTS RAPORU

 

TURK103 – Türk Dili ve Türkçe İletişim I

Bu dersin amacı, öğrencilerin Türk dilinin özellikleri ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere dilin ne olduğu tanımlanıp Türk dilinin tarihî gelişimi hakkında bilgi verilir. Dilin işlevleri öğretilip dil-tarih, dil-kültür arasındaki ilişkileri açıklayabilmesi sağlanır. Türk dilinin yapısı ve özellikleri kavratılarak öğrencilerden Türkçenin güncel sorunlarını tespit edip onlara çözümler üretmesi beklenir. Dersin sonunda öğrenciler dilekçe, öz geçmiş, akademik makale yazabilir.

TURK 103 DERS İZLENCESİ

TURK 103 AKTS RAPORU

 

TURK104 – Türk Dili ve Türkçe İletişim II

Bu dersin amacı, öğrencilerin yazılı anlatım türleri ile araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak onlara eleştirel okuma ve düşünme becerisi kazandırmaktır. Bu amaçla öğrencilere deneme, roman, şiir, öykü vb. türler hakkında bilgi verilir. Metin ile film, müzik, resim gibi türler arasındaki etkileşimi tespit edip yorumlaması sağlanır. Bu sayede metni dil ve anlatım özellikleri yönünden inceleyip okur-metin ilişkilerini tespit edebilir. Tespitlerini ve yorumlarını sunum eşliğinde dile getirebilir.

TURK 104 DERS İZLENCESİ

TURK 104 AKTS RAPORU