Modern Diller Bölümü

Vizyon ve Misyon

 

Vizyon

Tüm uygulamalarıyla bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü benimsemiş, model alınan uluslararası standartlarda bir dil okulu olmak.

Misyon

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikler kapsamında, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerine fakültelerinde öğretim dili olarak kullanılan yabancı dili, dört dil becerisini en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde ESP ve EAP odaklı olarak öğretmektir.​