​​​​​​​​​​​​​​​​Mevzuat

1 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin adı Altınbaş Üniversitesi olarak değiştirildiğinden, bu tarihten önce çıkartılan ve Üniversitenin yazılı ve görsel mecralarında yer alan iç mevzuattaki İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ibareleri Altınbaş Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

 

Yönetmelikler

» Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği            

» Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi (AYDAM) Yönetmeliği

» Almanca Hazırlık Programı Yönetmeliği  

» Ana Yönetmelik

» Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DÜAGEM) Yönetmeliği            

» Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

» Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ECAM) Yönetmeliği            

» İhale Yönetmeliği​        

» İngilizce H​azırlık Programı Yönetmeliği        ​

» İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği​            

» Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği​   

» Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet​meliği            

»Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

» Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (PANUM) Yön​etmeliği​    

» Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM)​ Yön​etmeliği            

» Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUVAM) Yönetmeliği​ ​           

» Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) Yönetmeliği

» Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOPKAM) Yönetmeliği        

» Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TEAM) Yönetmeliği​            

» Türkçe Hazırlık Programı Yönetmeliği

» Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

» Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Yönetmeliği​ 


Yönergeler

» Altınbaş Üniversitesi Anayasası 

» Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Yönergesi        ​​​

» Akademik Danışmanlık Yönergesi

» Akademik Yayınları ve Etkinlikleri Teşvik Yönergesi

» Ayrımcılık ve Yıldırma (Mobbing) ile Mücadele Komisyonu Yönergesi

» Bağıl Değerlendirme Yönergesi

» Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

» Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi

» Çift Diplomalı Türk - Alman Hukuk Lisans Programı Yönergesi

» Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi

» Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Çalışma Yönergesi

» Dikey Geçiş Yönergesi

»​ Burs Yönergesi

»Diş Hekimliği Fakültesi Yönergesi

» Eczacılık Fakültesi CO-OP Eğitim Programı Yönergesi​

» Eczacılık Fakültesi Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

» Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projesi Yönergesi

» Eğitim Müfredat ve İntibak Komisyonu Yönergesi

» Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi

» Engelsiz Altınbaş Birimi Yönergesi

» Erasmus ve Değişim Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi

» Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

» Etik Kurul Yönergesi

» Gelir Getirici Projeler Yönergesi

» Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

» Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi CO-OP Eğitim Programı Yönergesi

» Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

» Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi

» IAESTE Değişim Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi

» İç Denetim Yönergesi​

» İdari Personel Yönergesi

» İdari Teşkilat Yönergesi

» İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi CO-OP Eğitim Programı Yönergesi

» İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Staj Yönergesi

» İktisadi İşletme Yönergesi

» İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yönergesi

» İşletme Fakültesi CO-OP Eğitim Programı Yönergesi

» İşletme Fakültesi Staj Yönergesi

» Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ​

» Kriz İletişim Yönetimi Yönergesi

» Kuluçka Merkezi Yönergesi

» Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönergesi

» Meslek Yüksekokulu Staj ve Mesleki Uygulama Yönergesi

» Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yönergesi

» Mevzuat Komisyonu Yönergesi

» Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacılarla İlgili Uygulama Yönergesi

» Müfredat Değişikliği ve İntibak İşlemleri Usul ve Esasları

» Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi CO-OP Eğitim Programı Yönergesi

» Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

» Öğrenci Değişim Programları için Tam Tanıma Yönergesi

» Öğrenci Konseyi Yönergesi

» Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

» Öğrenci Ombudsmanlığı Yönergesi

» Öğrenci Sağlık Hizmetleri Yönergesi

» Önlisans ve Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş Yönergesi

» Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Eğitim Yönergesi

» Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

» Tıp Fakültesi Mesleki Eğitim Yönergesi

» Tıp Fakültesi Sınav Uygulama, Ölçme ve Değerlendir​me Yönergesi

» Tip Fakültesi Online Egitim ve Sinav Ek Yönergesi

» Tıp Fakültesi Staj Yönergesi

» Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönergesi

» Uygulamalı Bilimler Fakültesi CO-OP Eğitim Programı Yönergesi

» Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

» Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi
» Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu Çalışma İlkeleri Yönergesi

» Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Muafiyet Yönergesi

» Yabancı Diller Yüksekokulu İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Uygulama Esasları Yönergesi

» Yayın Komisyonu Çalışma İlkeleri Yönergesi

» Yaz Okulu Yönergesi

» Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Lisans Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

» Yurt Yönergesi 


Usul ve Esaslar

» Akademik ve İdari Personel İçin Kreş Yardımı Uygulama Usul ve Esasları

» Akademik Performans Usul ve Esasları

» Altınbaş Üniversitesi Mezunlarının Bilgi ve Beceri Güncelleme Programı Usul ve Esasl​arı

»Arşiv Hizmet Faaliyetleri Usul ve Esasları

» Aurum Dergileri Usul ve Esasları

» Ek Ders Yükü Hesaplaması ve Ders Saati Ücretli (DSÜ) Ödemeleri Usul ve Esasları

»​ İdari Performans Sistemi Usul ve Esasları

»​ Müfredat Değişikliği ve İntibak İşlemleri Usul ve Esasları

» Uzaktan Çalışma Uygulaması Usul ve Esasları

» Zorunlu Ders Yükü İndirimi Usül ve Esasları

» Tez Çalışması ve Dönem Projesi Özgünlük Raporu Uygulama Esasları

» Global Mezun Elçi Programı Usul ve Esasları

» Araştırma Görevlileri ile Öğretim Görevlilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

» Öğretim Elemanı Görevlendirme Usul ve Esasları

» ​​Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Asgari Koşulları

» Uluslararasılaşma Teşvik Ödülü Usul ve Esasları

» Seçkin Mezun Ödülü Usul ve Esasları

» Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Programı Uygulama Esasları

Rehberler

» Akademik Personel Disiplin Soruşturması Rehberi

​ ​