​Altınbaş Üniversitesi, akademik kadrosu ve yetiştirdiği değerler ile bilgi üretmeyi, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşarak ülke değerlerini zenginleştirmeyi kendisine misyonu kabul etmiş, ulusal ve uluslararası alanda “bilim farkıyla önde" olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda "kalite odaklı" yönetim sistemi esas alınır.​

T.C
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
ENTEGRE KALİTE POLİTİKASI

Altınbaş Üniversitesi dinamik, eğitimde niteliğe önem veren ve temel ilkelerine bağlı kalmak suretiyle yenilikçi anlayışını vizyonuna yansıtan bir üniversite olarak 'her koşulda insan' temel yaklaşımını benimsemiştir. Güçlü bir başlangıca dayalı sürekli iyileştirmeyi esas alan temel politikamız kapsamında; üniversitemiz öğrencilerinin, ailelerinin, mensuplarımızın ve toplumun beklentilerini göz ardı etmeksizin eğitim, öğretim hizmetlerinin ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin kaliteli ve etkin olarak sunulması anlayışı ile, iç ve dış tüm hizmetlerini bu hizmetlerden yararlananlar için yasal şartlara tam uyum ve sürekli iyileştirme anlayışını benimseyerek vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca,  vermiş olduğu hizmetlerin en önemli çıktısı olarak  Türkiye ile Dünya gençliğini birbirine yaklaştırmayı; ülkemizi seven ve çok iyi tanıyan gönül elçilerimiz ile geleceğe ve barışa yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Yasal şartlar dahil olmak üzere ilgili taraflarımızın beklentilerine cevap verecek  uygulanabilir şartları yerine getirmek üzere; üniversitemiz akademik, idari ve destek birimleri ile akademik alanda yapılan Kalite Güvence çalışmalarının entegrasyonunu esas alan Kalite Yönetim Sistemi ve Eğitim-Öğretim Kuruluşları Yönetim Sistemi uygulanmakta ve bu sistemin sürekli iyileştirilmesi için politikalar ve  ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alan stratejik hedefler belirlenmektedir.

Yükseköğretim faaliyetleri kapsamında, kalite temelli yönetim sisteminin uygulanmasına önderlik etmek, tüm faaliyetlerimizde sistematik sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlamak , tüm eğitsel, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etmek, araştırma faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan fikri mülkiyeti etkin olarak yönetmek,  sosyal sorumluluk projelerine liderlik etmek, yükseköğretime yönelik uygulanabilir tüm gereklilikleri özenle yerine getirmek politika olarak benimsenmiştir.

Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Rektör

 

T.C
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Altınbaş Üniversitesi dinamik, eğitimde niteliğe önem veren ve temel ilkelerine bağlı kalmak suretiyle yenilikçi anlayışını vizyonuna yansıtan bir üniversite olarak 'her koşulda insan' temel yaklaşımını benimsemiştir. Üniversitemiz, öğrencilerimizin ve  ailelerinin, mensuplarımızın ve toplumun beklentileri doğrultusunda eğitim, öğretim hizmetlerinin ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin kaliteli ve etkin olarak sunulması anlayışı ile yasal şartlara tam uyum ve sürekli iyileştirme anlayışını benimseyerek vermeyi hedeflemektedir.

Yükseköğretim faaliyetlerimiz esnasında; İş Sağlığı ve Güvenliği açısından üniversitemizdeki tüm tehlike ve riskleri en düşük seviyeye indirmek veya ortadan kaldırmak, bununla birlikte iş ile ilgili yaralanma veya sağlığın bozulmasını önlemek ve üniversitemizde  sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak en temel hedefimizdir.

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde;

  • Mevcut ve değişebilecek tüm yasal şartlara  uygunluğun sağlanmasını,

  • Üniversitemiz içinde etkili iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması ve desteklenmesi adına teknolojik ve yeniliklere açık olarak politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme ve eğitimlerin oluşturulması ve sürdürülmesini,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerimize çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin katılım sağlaması ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışılmasını,

  • Tüm çalışanlarımız, öğrencilerimiz, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimizin alınmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uymalarının sağlanmasını,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla üst yönetim olarak gerekli mali kaynakların sağlanmasını,

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.

Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Rektör​

 

Belgelerimiz