Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Co-Op  Nedir?

Cooperative Education Program”ın kısaltması olan “CO- OP”, Üniversite ile İş dünyasını bir araya getiren entegre bir eğitim modelidir. Altınbaş Üniversitesi tarafından 2014 yılından itibaren başarıyla hayata geçen program, üniversitede verilen bilgiyi iş hayatının profesyonelleri ile deneyimlemeyi hedeflemektedir. 

Her dönem artarak devam eden birçok sektörün de yer aldığı toplam 200’ e yakın anlaşmalı firmamız bulunmaktadır. Staj ve Co-op Müdürlüğü tarafından yürütülen CO-OP Eğitim Modeli, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, İşletme, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Uygulamalı Bilimler Fakültelerimizde uygulanır.

 

​Co-Op  Eğitim Modeli Nasıl Uygulanır?

CO-OP Eğitim Modeli, müfredatında CO-OP Programı bulunan fakültelerimizde öğrenim gören 3. sınıfı tamamlayan öğrencilerimize uygulanır. 

Öğrencilerimiz Temmuz – Aralık tarihleri arasında 6 ay süre ile anlaşmalı olunan bir sanayi veya ticaret kuruluşunda çalışarak gerçek iş ortamında tecrübe kazanırlar.

​CO-OP zorunlu bir program olm​ayıp öğrenciler gönüllü olarak başvurabilir. Ayrıca öğrenciler CO-OP eğitimini Akademik eğitim süresi devam ederken uygulama fırsatı bulurlar.​

Co-Op hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.​

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Co-Op Yönergesi

Co-op Programı Yönergesi

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

Staj Yönergesi

 

Staj için Gerekli Formlar 

Staj Dosyası İçin Gerekli Evrak Listesi

Staj Başvuru ve Kabul Formu

Staj Defteri

Stajyer Değerlendirme Formu