Mimarlık (İngilizce)

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Can UZUN

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü, destekleyici bir eğitim-öğretim ortamı çerçevesinde ar​aştırma ve uygulamada ulusal ve uluslararası düzeyde etkin konumda bulunarak yenilikçi bir araştırma kültürü geliştirmeyi amaç edinmektedir. 
Mimarlık Bölümü; insan, yapı ve çevre ilişkileri alanında bilgi üretmeyi, düzenlemeyi ve bu bilgileri tasarım, organizasyon, uygulama ve danışmanlık etkinliklerinde kullanmayı amaçlayan dört yıllık bir eğitim vermektedir. Benimsenen yaparak öğrenme anlayışı ile bölüm müfredatı kuramsal bilgiyi uygulamayla bütünleştiren ve mesleğe özgü yetkinlikler ile genel yetkinliklerin gelişimini amaçlayan derslerden oluşmaktadır. Etkin bilgi aktarımının yanı sıra öğrencilerin düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi de temel amaçlardandır. Dört yıllık öğrenimini tamamlayanlara “MİMAR” diploması verilmektedir.
Değişen ve büyüyen bilgi dünyasını yakalayabilmek amacıyla program dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Mimarlık tezli ve tezsiz yüksek lisans programları da bulunmaktadır. Eğitim içeriği uluslararası mimarlık programlarıyla paralel olarak Bologna süreci kriterlerine göre hazırlanmıştır.
Mimarlık Bölümü kadrosu, farklı uzmanlık alanlarında yetkin ve alanında uzman tam zamanlı akademisyenler ile akademik ve profesyonel yaşamdaki deneyimleri ile dışardan destek sağlayan zengin bir akademik kadrodan oluşmaktadır.
 
Dr. Öğr. Üyesi Can UZUN
Mimarlık Bölüm Başkanı ​​