İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

​Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. ​Üyesi Erinç ONBAY

İç mimarlık ve çevre tasarımı, yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi konularını kapsayan çok yönlü bir alandır. Hızlı kentleşme olgusu proje tasarımı ve uygulama aşamalarında farklı disiplinlerinden uzmanlarla bir araya gelerek işbirliği yapabilen yaratıcı tasarımcılar ve uygulayıcılara olan ihtiyacı her gün artırmaktadır.Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bu ihtiyaca, uygulanabilir, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretecek araştırmacılar ve profesyoneller yetiştirerek yanıt vermeyi amaçlamaktadır.
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü dinamik ve çağdaş bir eğitim programı uygulamaktadır. Tasarım süreçlerinin kapsamlı olarak anlaşılması eğitim programının temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla kuramsal dersler, teknik ve uygulamaya yönelik dersler, stüdyo uygulamaları, dönem sonu stajları ile desteklenmektedir. Seçmeli dersler öğrencilerin kendi ilgi alanlarını belirlemelerine ve kendilerini ilgileri yönünde geliştirmelerine olanak vermektedir. Bu yapı, öğrencilerin bireysel gelişimlerini destekleyecek, onlara geniş bir dünya perspektifi kazandıracak bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmelerini ve sosyal ve mesleki etik bilinciyle donatılmalarını sağlamaktadır.
Bölümümüz genç, dinamik, konusunda uzman ve iç mimarlık ve çevre tasarımına dair kuramsal çalışma ve uygulamayı bütünleştirebilen öğretim kadrosuyla öne çıkmaktadır.
 
Dr. Öğr. ​Üyesi Erinç ONBAY
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı