Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT

Endüstri Mühendisliği Bölümü, işletmelerin verimlilik, kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi kritik hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak mühendislik bilgi ve becerilerini öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz, insan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve sermaye gibi kaynakların etkin şekilde kullanıldığı, karmaşık süreç ve sistemlerin tasarımı, analizi, iyileştirilmesi ve yönetimi konusunda eğitim vermektedir. Bölümümüz, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinmelerini sağlayacak zengin bir ders programı sunmaktadır.
​​​​​Ayrıca, öğrencilerimiz, endüstri mühendisliğinin temel alanları olan benzetim, ergonomi, üretim planlama, stok kontrol, robotik ve otomasyon gibi konularda donanımlı laboratuvarlarda deneyim kazanmaktadırlar. ​Bölümümüz, öğrencilerin disiplinlerarası çalışma becerilerini geliştirmek için farklı mühendislik ve sosyal bilim dallarından seçmeli dersler alabilecekleri esnek bir eğitim sistemi sunmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerin mezuniyet öncesinde gerçek hayattaki problemleri çözmelerine imkan tanıyan endüstri mühendisliği tasarım projesi dersi ile öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerin akademik ve sosyal faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek için çeşitli kulüp ve organizasyonlar düzenlemektedir. Bölümümüz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecekleri, endüstri ve hizmet sektöründe aranan nitelikli endüstri mühendisleri olmalarını sağlamak için sürekli olarak kendini yenilemektedir.​
 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT 
Endüstri Mühendisliği (İngilizce ve Türkçe) ​Bölüm ​​Başkanı​