Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Bölüm Başkanının Mesajı​

Doç. Dr.​ Oğuz ATA

21. yüzyılda hızla gelişmekte olan teknoloji ile birlikte akıllı sistemler ve uygulamalar yaşamımızın her alanına girmiştir. Dolayısıyla bu tür sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve sürdürülmesine duyulan ihtiyaç artmıştır. Buna bağlı olarak bilişim, telekomünikasyon, otomotiv, banka ve finans kurumları, hastane zincirleri ve sağlık kompleksleri, beyaz eşya gibi ürün ve hizmet geliştiren birçok sektörde çalışacak uzman mühendislere de duyulan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Yazılım Mühendisliği gerek sektördeki firmaların ürün ve hizmet geliştirdiği ARGE bölümlerinde gerekse bu firmaların bel kemiği olan bilgi teknolojileri bölümlerinde en çok ihtiyaç duyulan mühendislik alanlarından biridir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde ‘‘Yazılım Mühendisliği programı’’ kurulmuştur. 
Bu programla birlikte üst düzey genel yeteneğe, analitik ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, bildiklerini başkalarına etkin bir şekilde aktarabilme yeteneği olan, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, dünyadaki yeniliklere duyarlılık ve merak duyan, araştırmacı, farklı disiplinleri sentezleyebilme yetisi ve kaynakları verimli kullanabilme becerisine sahip, akademik ve teknolojik gelişmelere daima katkı sunacak önde gelen mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. “Yazılım Mü​hendisliği Programı” ülkemizin gereksinimleri açısından çok doğru ve yararlı olacağı gibi, ülkemizde bu gereksinimleri karşılamayı hedefleyen başarılı programlardan biri olacaktır.
 
Doç. Dr.​ Oğuz ATA
Bölüm Başkanı