Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Fakülte Misyonu

Akademik standartlara uygun bir eğitim ve araştırma kültürü içinde, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında teknolojik gelişmeleri takip eden, alanındaki toplumsal sorunları gören ve onlara çözüm arayan, çalışmalarında disiplinler arası etkileşimi gözet​erek teori ve pratiği bağdaştıran, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı, nitelikli akademik kadrosu ile kendi alanlarında etkin rol alabilecek bilgi ve beceriye sahip, özgür ve nitelikli gençler yetiştirmek.