Makine Mühendisliği (İngilizce)

Süleyman Baştürk

Bölüm Başkanının Mesajı

Makine mühendisliği dünyanın en köklü ve geniş kapsamlı mühendislik dallarından biridir. Makine mühendisleri mekanik/elektromekanik/ısıl ve üretim  sistemlerinin  tasarımı,  geliştirilmesi  ve kontrolü ile ilgilenir. Makine mühendisleri otomotiv endüstrisinden biyomedikal teknolojilere, imalat endüstrisinden enerji üretim sektörüne, havacılıktan ısıtma/havalandırma sistemlerine, akıllı malzeme teknolojisinden endüstriyel ve ev otomasyonuna kadar uzanan geniş bir teknolojik yelpaze içinde ürün ve sistem geliştirmede çalışabilirler. Bu çeşitlilikten dolayı makine mühendisliği gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde bugün olduğu gibi gelecekte de önemini koruyan bir mühendislik dalı olacaktır. 
Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine, kendilerini istedikleri alanda geliştirebilecekleri esnek bir eğitim programı yapısı sunmaktadır. Programımızda, karşılaşılan problemlere özgün çözümler üretebilme, takım çalışması ve iletişim becerileri, soysal sorumluluk, çevre bilinci ve etik değerlerin geliştirilmesi vurgulanmaktadır. Öğrencilere çok sayıda seçmeli, laboratuar ve bilgisayar uygulamalı  ders sunulmaktadır. Öğrencilerimize mesleki bilgilerin yanı sıra bilimsel ve teknolojik araştırma ve ürün geliştirme için gerekli temel bilgileri de kazandırmak programımızın  hedefidir.    
Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü genç, güçlü ve dinamik öğretim kadrosu ile alanında gerekli mesleki bilgi ve araştırma temelini almış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, mühendislik etiği ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, girişimci  makine mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Doç. Dr. Süleyman BAŞTÜRK 
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı