Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

​​​​Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğretim Üyesi Sefer KURNAZ

Günümüzde bilgisayarlar ve bilgisayar destekli sistemler günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Hem sosyal aktivitelerimizin hem de is çalışmalarımızın önemli bir kısmı elektronik cihazlar üzerinde gerçekleşmektedir. Bu elektronik cihazların oluşturulması ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda kullanıma sunulması önemli bir problemdir. Diğer mühendislik alanları ile karşılaştırıldığında görece genç bir alan olan bilgisayar mühendisliği bu ihtiyaca cevap verme amacıyla ortaya çıkmıştır. Bilgisayar mühendisleri ilk olarak bilgisayarların matematiksel ve mantıksal temellerini kuramsal olarak incelerler. Daha sonra bu kuramsal temellere dayanarak, bilgisayarların ve benzer elektronik sistemlerin yazılım ve donanımlarının geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda çalışırlar.
Bilgisayar mühendisleri başta yazılım ve donanım üretim, haberleşme, bankacılık ve finans, savunma, otomotiv ve eğitim olmak üzere birçok farklı alanda istihdam edilirler. Üzerinde çalıştıkları sistemin özelliklerini anlamak, çözülmesi gereken problemleri tanımlamak, bu problemlere yaratıcı ve özgün çözümler üretmek ve bu çözümler doğrultusunda gerekli donanım ve yazılım sistemlerini oluşturmak bilgisayar mühendislerinin genel çalışma yöntemidir. Günümüzün hızla gelişen teknolojisine ayak uydurmak ve yeniliklere hızlı bir şekilde adapte olmak bilgisayar mühendislerinin önemli özelliklerindendir.
Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü olarak son teknolojik gelişmeleri takip ede​n, uluslar arası standartlara uygun bir eğitim sistemi içerisinde öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamayı amaçlamaktayız. Öncelikli hedefimiz çeşitli sektörlerde önemli projelere yön veren, ülkemize katma değer yaratan çalışmalara imza atan, takım çalışmasına uyum gösteren mühendisler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışan genç ve dinamik kadromuz ile öğrencilerimize gerekli teorik ve pratik eğitimin vermenin yanında açık görüşlü, sorgulayıcı ve girişken olmayı öğretmekteyiz.
 
Dr. Öğretim Üyesi Sefer KURNAZ
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı