İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç 

Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu kesimi ve özel kuruluşlar, akademik ve bilimsel kurumlar, dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum örgütleri ile yurt dışında benzeri kurum ve kuruluşlar ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda, toplumda farkındalık yaratacak ve süreklilik sağlayacak eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme, klinik uygulama çalışmaları ve yayın yapmak, çalıştay, kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, danışmanlık hizmeti ve proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Vizyon​

Ülkemizin ve iş dünyamızın en önemli sorunu olan iş kazalarını en aza indirebilmek ve gelecekte ortadan kaldırabilmek için iş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle sorunlu alanlarda araştırma yapan, fikir üreten, fikirleri paylaşan ve paylaşılan, danışılan, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış referans bir merkez olmak.

Misyon

Öncelikle iş güvenliği kültürünü her seviyede yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmak, sorunlara araştırmayı ön plana alan, çok yönlü katılımcı bir anlayışla, kullanılabilir ve süreklilik gösteren çözümler üretmek, iş kazaları sonucu elde edilen verileri ve alana yönelik çalışmaları  bilimsel esaslara göre tasnif ederek kullanıma hazır tutmak, üniversitemiz öğrencilerinin bu konuda tam bir farkındalığa sahip olarak mezun olmalarına destek sağlamak.

Merkez Yönetmeliği