Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB)

Hakkımızda

Altınbaş Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının (AÜ-MERLAB) kuruluş amacı, başta kendi Üniversitemiz olmak üzere, kamu ve sanayi kuruluşların AR-GE analiz ihtiyaçlarını karşılayacak cihazların bulunduğu merkezi bir laboratuvar olmaktır. AÜ-MERLAB; disiplinler arası alanlardaki AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesinde, ulusal ve uluslararası proje sunumlarında gerekli olan tüm laboratuvar imkanlarını sağlayacaktır.

Merkezimiz bünyesinde; fizik, kimya, biyoloji, bitki, gıda, çevre,  tıp, eczacılık,  diş hekimliği gibi birçok alanda araştırmalara hizmet verebilecek teçhizat bulunmaktadır.