Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM)

Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM​)​

Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezinin temel faaliyet alanı olan toplumsal ve ekonomik sorunları tüm boyutları ile ortaya koyan, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunan ve politika önerileri geliştiren bilimsel çalışmalar yürütmek, ulusal ve ul​uslararası bilimsel araştırma ağlarına katılmak, gerektiğinde bu tür ağların oluşumuna katkıda bulunmak, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumla paylaşmak, gerekli araştırma ortamını oluşturmak, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzlemde yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri almaktır.​