Doğal Ürünler AR-GE Merkezi (DÜAGEM)

DÜAGEM BÖLÜMLERİ

1) Tıbbi ve Gıda Bitkileri Bölümü: Türkiye'nin doğal zenginliklerinin tanınması ve tıbbi açıdan değerlendirilmesi amacıyla bitki teşhisi, etnobotanik araştırmalar, ballı bitkileri araştırma çalışmaları, polen analizi, bitki morfolojisi ve anatomisi, farklı aktivite çalışmalarında kullanılmak üzere bitki ekstrelerinin hazırlanması, etken madde analizi, aromatik bitkilerin uçucu yağ eldesi ve uçucu yağ analizi çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle tıbbi bitkilerin aktiviteleri ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda bitki türünün tayininin önemi hakkında araştırmacılara bilgi verilmektedir. “Her türlü biyolojik ve farmakolojik araştırmanın ilk adımı doğru bitki türünü tayin etmek ile başlar." düşüncesi ile yola çıktığımız araştırmalarımıza ışık tutması için Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (HERA) kurulmuştur. Burada bitki tayini yapılmaktadır. Ayrıca bu araştırma grubu tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili eğitim, seminer, konferanslar düzenleyerek hem öğrencileri hem de halkı bu konuda bilgilendirmektedir.   

2) Biyolojik ve Farmakolojik Aktivite Bölümü: DÜAGEM çalışma alanı kapsamında doğal ürün kaynaklı ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testleri in vitro ve in vivo koşullarda yapılmaktadır. Bünyesinde ve/veya ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle çalışmalar yapılmaktadır.

3) Farmasötik Ürünler Bölümü: DÜAGEM'in farklı endikasyonlar için geliştirdiği ve farklı formlarda yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması, bu patentlerin endüstride kullanılması için çalışmalar planlanmaktadır.

4) Diş Hekimliği ve Medikal Uygulamaları Bölümü: DÜAGEM çalışma alanı kapsamında ağız ve diş sağlığı ile ilgili doğal ürün kaynaklı kullanılan materyallerin biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testlerini in vitro ve in vivo koşullarda yapılmaktadır ve ortak çalışılan üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle araştırmalar geliştirilmektedir. DÜAGEM'in ağız ve diş sağlığı ile ilgili geliştirmeyi planladığı yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için çalışmalar planlanmaktadır.​