Doğal Ürünler AR-GE Merkezi (DÜAGEM)

Araştırma Grupları

1) Tıbbi bitkiler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath

Türkiye'nin doğal zenginliklerinin tanınması ve tıbbi açıdan değerlendirilmesi amacıyla bitki teşhisi, etnobotanik araştırmalar, ballı bitkileri araştırma çalışmaları, polen analizi, bitki morfolojisi ve anatomisi, farklı aktivite çalışmalarında kullanılmak üzere bitki ekstrelerinin hazırlanması, etken madde analizi, aromatik bitkilerin uçucu yağ eldesi ve uçucu yağ analizi çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle tıbbi bitkilerin aktiviteleri ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda bitki türünün tayininin önemi hakkında araştırmacılara bilgi verilmektedir. “Her türlü biyolojik ve farmakolojik araştırmanın ilk adımı doğru bitki türünü tayin etmek ile başlar." düşüncesi ile yola çıktığımız araştırmalarımıza ışık tutması için Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (HERA) kurulmuştur. Burada bitki tayini yapılmaktadır. Ayrıca bu araştırma grubu tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili eğitim, seminer, konferanslar düzenleyerek hem öğrencileri hem de halkı bu konuda bilgilendirmektedir.   

Araştırmacılar:

 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - ebru.ozdemir@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba Gözet - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - fatma.gozet@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Behiye Şen - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - behiye.sen@altinbas.edu.tr
 • Araş. Gör. Sefa Sönmez - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - sefa.sonmez@altinbas.edu.tr
 • Araş. Gör. Diren Ergin - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - diren.ergin@altinbas.edu.tr
 • Öğr. Gör. Arkan Yashar Ezzulddin Barbar - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - arkan.barbar1@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler – Altınbaş Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Fakültesi - ozge.secmeler@altinbas.edu.tr
 • Arş. Gör. Irmak Alev – Altınbaş Üniversitesi – Eczacılık Fakültesi – irmak.alev1@altinbas.edu.tr

Araştırma Grubu Projeleri

Türkiye'de yayılış gösteren Pulicaria (Compositae) türlerinin anatomik, karyolojik özellikleri ve antimikrobiyal Aktiviteleri. İstanbul Üniversitesi BAP Proje No: TSA-2018-29555. Yürütücü: M. Bahar Gürdal, Araştırmacı: Ebru Özdemir Nath, Merve Bilgin,. Proje Başlangıç-Bitiş: 2018-2021.

Balıkesir yöresinden bazı bitkilerin antimikrobiyal ve antibiyofilm özelliklerinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi BAP Proje No: TSA-2019-31201. Yürütücü: Bozkurt Güzel, Ç. Araştırmacılar: Erbay, M.Ş., Hacıoğlu, M., Anıl, S., Oyardı, Ö., Özdemir Nath, E., Kültür, Ş. Proje Başlangıç-Bitiş: 2019-2021

Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli)'nin Ballı ve Aromatik Bitkileri Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar. Altınbaş Üniversitesi BAP Proje No: PB2020-ECZ-1.Yürütücü: Ebru Özdemir Nath Araştırmacı: Sefa Sönmez. Proje Başlangıç-Bitiş: 21.01.2021-21.01.2022.

2)Biyolojik ve Farmakolojik Aktivite Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel

DÜAGEM çalışma alanı kapsamında doğal ürün kaynaklı ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testleri in vitro ve in vivo koşullarda yapılmaktadır. Bünyesinde ve/veya ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle çalışmalar yapılmaktadır.

Araştırmacılar:

 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - yasemin.yucel@altinbas.edu.tr  
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - ebru.ozdemir@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - gaye.hafez@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Nilay Aksoy - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - nilay.aksoy@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Fırat Kenanoğlu - abudiak1987@gmail.com
 • Doç. Dr. Gül İpek Gündoğan – gulipekgundogan@gmail.com
 • Arş. Gör. Emine Şen - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi – emine.sen@altinbas.edu.tr
 • Arş. Gör. Diren Ergin - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi – diren.ergin@altinbas.edu.tr
 • Öğr. Gör. Arkan Yashar Ezzulddin Barbar - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi – arkan.barbar1@altinbas.edu.tr

3) Farmasötik Ürünler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani

DÜAGEM'in farklı endikasyonlar için geliştirdiği ve farklı formlarda yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması, bu patentlerin endüstride kullanılması için çalışmalar planlanmaktadır.

Araştırmacılar:

 • Prof. Dr. Buket Aksu - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - buket.aksu@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - genada.sinani@altinbas.edu.tr  
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ülker Demir - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - zeynep.ulkerdemir@altinbas.edu.tr           
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba Gözet - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - fatma.gozet@altinbas.edu.tr
 • Öğr. Gör. Mohammed Zeyad Mohammed Kalayi - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - mohammed.kalayi1@altinbas.edu.tr
 • Ar. Gör. Gizem Yeğen - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi - gizem.yegen@altinbas.edu.tr 
 • Öğr. Gör. Arkan Yashar Ezzulddin Barbar - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi – arkan.barbar1@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Yelda Komesli - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi – yelda.komesli@altinbas.edu.tr

Araştırma Grubu Projeleri

Nigella sativa bitkisi tohum posasından gıda takviyelerinin geliştirilmesi. Altinbas University, BAPK: PB2017 Bahar-ECZ-1 – Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Kaan POLATOĞLU; Proje Başlangıç – Bitiş: 20.10.2017-20.10.2018.

Advanced engineering and research of aerogels for environment and life sciences, COST CA18125: Cost Action AERoGELS, Araştırmacı: Zeynep Ülker Demir, Proje Başlangıç Bitiş: 2019-2023.

Preparation and characterization of tragacanth aerogels as drug delivery systems, Scientific Research project funded by Altınbaş Üniversitesi BAP Proje no: PB2018-GÜZ-ECZ-5, Yürütücü: Zeynep Ülker Demir, Araştırmacı Genada Sinani, Proje Başlangıç Bitiş: 2019-2020.

Adaçayı ve Alıç Kapssüllerindeki Fenolik Bileşiklerin HPLC-UV Yöntemi ile Nicel Analizleri. Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığına/Araştırma ve Üniversite Sanayı İşbirliği Daire Başkanlığı. Yürütücü: Fatma Tuba GÖZAT, Araştırmacı: Yelda KOMESLİ.

4) Diş Hekimliği ve Medikal Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu

DÜAGEM çalışma alanı kapsamında ağız ve diş sağlığı ile ilgili doğal ürün kaynaklı kullanılan materyallerin biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testlerini in vitro ve in vivo koşullarda yapılmaktadır ve ortak çalışılan üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle araştırmalar geliştirilmektedir.  DÜAGEM'in ağız ve diş sağlığı ile ilgili geliştirmeyi planladığı yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için çalışmalar planlanmaktadır.

Araştırmacılar:

 • Prof. Dr. Hakkı Sunay - Altınbaş Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi - hakki.sunay@altinbas.edu.tr     
 • Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu - Altınbaş Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi - basak.biyikoglu@altinbas.edu.tr
 • Doç. Dr. Gökser Çakar - Altınbaş Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi - gokser.cakar@altinbas.edu.tr
 • Doç. Dr. Burçin Akoğlu - Altınbaş Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi - burcin.vanlioglu@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Hulki Caner Yeğin - Altınbaş Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi - caner.yegin@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi İlknur Özenci - Altınbaş Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi - ilknur.ozenci@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel - Altınbaş Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi – yasemin.yucel@altinbas.edu.tr
 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem Mert Eren - Altınbaş Üniversitesi – Diş Hekimliği Fakültesi – meltem.mert@altinbas.edu.tr

Araştırma Grubu Projeleri

Farklı Kanal İçi Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Enterococcus faecalis üzerindeki etkisinin incelenmesi. Altınbaş Universitesi, BAPK: PB2017-BAHAR-DIS-5 - (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakkı Sunay, Proje Yardımcı Araştırmacısı: Yrd. Doç. Dr. Hulki Caner Yeğin, Yrd. Doç. Dr. Cansu Vatansever; Proje Başlangıç-Bitiş: 20.10.2017- 20.10.2018)

Kronik Periodontitis Hastalarında D vitamini ve Katelisidin LL-37 Seviyeleri Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi. Altınbaş Üniversitesi, BAPK: PB2017-BAHAR-DIS-7- (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu, Proje Yardımcı Araştırmacısı: Prof. Dr. Gökser Çakar, Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi; Proje Başlangıç-Bitiş: 20.10.2017- 20.10.2018)​