Doğal Ürünler AR-GE Merkezi (DÜAGEM)

DÜAGEM'in Vizyonu

Yaptığı çalışmalar ile doğal ürünler konusunda milli politikaların geliştirilmesine destek veren ve dünyadaki Ar-Ge kuruluşları arasında söz sahibi olan bir araştırma geliştirme merkezi olmak.

 

DÜAGEM'in Misyonu

Türkiye için stratejik öneme sahip doğal ürünlerin analizi, araştırılması ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve bu konularda hizmet vermek; doğal kaynaklı ürünleri medikal, ilaç, diş hekimliği, gıda, kozmetik, tarım ve ormancılık alanlarında ürünler üreten ve piyasaya arz eden özel, yarı özel ve devlet kuruluşlarının analiz, Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarına destek vermek; yerli doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, korunması, bilinçli ve sürdürülebilir kullanılması konularında çalışmalar yapmak; doğal ürünlerin doğru ve güvenilir kullanımları ile ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapmak; ülkemiz ve yurt dışında konu ile ilgili istihdam edilmek üzere kalifiye eleman yetiştirmek; ülkemizde bulunan doğal kaynaklar ve bunların kimyasal özellikleri ile ilgili milli bir veritabanını oluşturmak ve yönetmek.