Sign In

​​​

​​​Altınbaş Üniversitesi Misyon ve Vizyon


Misyonumuz

Dünyanın ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda kendini güncelleyen, yenilikçi, uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip,inovasyonu önceliğe alan, özgür araştırma imkanını ve ortamını sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün katkılar​ sağlayan çözüm öncelikli üniversite olmak.

Vizyonumuz

Mezunlarıyla profesyonel alanda fark yaratan, evrensel bilime değer katan bir üniversite olmak.

Temel Değerlerimiz

  • Bilimsellik

  • Öğrenci Odaklılık

  • Girişimcilik ve Yenilikçilik

  • Toplumsal Sorumluluk ve Tarafsızlık

  • Uluslararasılaşma

  • İyi Yönetim ve Şeffaflık

  • Dinamizm

Üniversite Anayasası

Üniversitemizin bütün faaliyetlerinde uygulayacağı değerler Anayasası'nda yer almaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Haklar Şartı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan hak, özgürlükler ve güvence ilkelerini esas alan ve insanlık tarihi boyunca evrilerek bugüne ulaşmış ortak değerler bütününün, Altınbaş Üniversitesi'nde uygulanmasını hedefleyen Anayasamız 2016 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

 Altınbaş Üniversitesi Anayasası ile;​

  • Paydaşlarımız arasındaki etkileşim biçiminin, benimsediğimiz temel değerler çerçevesinde geliştirilerek içselleştirilmesi;

  • Üniversitemizdeki tüm bireylerin haklarının eşitlik, özgürlük ve karşılıklı sorumluluk temelinde teminat altına alınması;

  • Verimli ve uyumlu bir çalışma ortamının varlığının çağdaş yönetişim ilkeleri çerçevesinde sağlamlaştırılması amaçlanmıştır.

     ​Altınbaş Üniversitesi Anayasası

 

​ ​​​​