A1 MODÜLÜ: Temel Seviye (Başlangıç)


Bu seviyede öğrencilerden dilin okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerini günlük hayatta temel dil ihtiyaçlarını karşılayacak bir seviyede yeterliğine sahip olmaları beklenmektedir. Bu seviyeyi bitiren öğrenciler konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir, kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir, somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilirler.
A1 Kuru Değerlendirmeleri

A2 MODÜLÜ: Temel Seviye (İleri)

Bu seviyede öğrenciler basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir, bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir, kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilirler. Bu becerilerin yanı sıra öğrenciler, basit bir problemi açıklayıp çözebilir, ziyaretçilere rehberlik edebilir, tercihlerini, anlaşma veya anlaşmazlıklarını belirtebilir ve şikayette bulunabilirler.

B1 MODÜLÜ: Orta Seviye (Başlangıç)

B1 Seviyesindeki öğrenciler yaşadıkları olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilirler. Ayrıca kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir, seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir, günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilirler.

B2 MODÜLÜ: Orta Seviye (İleri)

B2 Seviyesindeki öğrenciler farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilirler. Ayrıca çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir, soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilirler.  Bu seviyedeki öğrenciler ayrıca, kendiliğinden başlayan konuşmaları başlatıp sürdürebilir, tartışmalarda fikirlerini savunabilir, mesleki konularda sunum yapabilir, anlaşmazlıkları çözebilir, hassas sosyal durumlarda uygun ifade ve deyimleri kullanabilirler. 

TestDaF Hazırlık Haftaları (B2 Modülü Sonrası veya B2 Modülü İçinde)

B2 Seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler TestDaF Hazırlık haftaları içinde TestDaF sınavının dört temel bölümüne yönelik standart model test alıştırmaları ve ilgili tüm konuların tekrarlarını yaparlar. Bu yoğun hazırlık sürecinde temel olarak akademik içerik ve düzeyde yazı yazma çalışmaları, bilimsel ve toplumsal konularda dinleme çalışmaları, metin okumaları ve çözümlemeleri, istatistiki grafiklerin yazılı ve sözlü yorumlanması gibi hususlarda ileri seviyede çalışmalar yapılır; öğrenciler bu haftalarda ayrıca gerçek sınava yönelik simülasyonlar ile sadece TestDaF sınavına özel bir kamp çalışmasını bu süreçte tamamlamış olurlar.
Almanca Hazırlık Programı TestDaF Hazırlık Modülü​