Almanca Hazırlık Programı

Misyon ve Vizyon

Misyon

Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı’na kaydolan öğrencilerden Köln Üniversitesi’ndeki hukuk derslerini takip edebilecek ileri düzeyde Almanca dil seviyesine sahip olmaları beklenmektedir. Bu kapsamda, Almanca Hazırlık Programının temel misyonu, yeterli seviyede Almancaya sahip olmayan öğrencilere Köln Üniversitesi tarafından geçerliği kabul edilen sınavlardan birinde başarılı olmalarını sağlayacak yoğun dil eğitimini bir yıl süre zarfında vermektir. Programın bu temel görevi çerçevesinde verilen dil eğitimindeki bir diğer amaç ise öğrencilerin Almanya/Köln’de geçirecekleri iki akademik yıl süresince kişisel yaşantılarında, hayatın tüm alanlarındaki sosyal ve kültürel etkileşimlerinde dilin dört becerisini de yetkin ve etkili şekilde kullanabildikleri ileri seviyede bir Almancaya sahip olmalarını sağlamaktır.
 
Vizyon

Almanca Hazırlık Programı, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce ve Türkçe hazırlık gruplarındaki başarısı kadar Almanca öğretimindeki başarısıyla da bu alandaki birçok benzer kurumu geride bırakmayı, özelde Alman dili ve genelde yabancı dil öğretimi hususunda ulusal ölçekte söz sahibi olmak vizyonunu benimsemiştir. Program, öğrencilerini yoğun Almanca hazırlık eğitimi ile Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı için belirlenen azami seviyedeki dil ölçütlerine ulaştırma ve aynı zamanda onları dilin kullanıldığı toplumun sürekli değişen sosyokültürel yapısı içindeki bağlamlara aşina öğrenci kazanımları ile donatmak arzusundadır. En üst düzeyde bir kaliteye ulaşmayı hedefleyen akademik program, sürekli iyileştirme prensibine dayalı olarak her yıl titizlikle revize edilmektedir. Bu doğrultuda, Almanca öğretiminde ölçme-değerlendirme araçları ve Materyal Gelişimi, Eğiticinin Eğitimi, Eğitim Tasarımı gibi alanlara yönelik özgün katkılarda bulunulması hedeflenmektedir.