Diş Hekimliği Fakültesi

Lisans Programı

Sağlık ekibinin bi​r üyesi olarak, hastasını genel sağlığıyla bir bütün olarak gören, ağız sağlığının genel sağlık üzerine etkilerini bilen, tüm hekimlik hizmetlerini koruyucu anlayışla yerine getiren, klinik karar verme ve klinik nedenselleştirmede başarılı, bireysel ve toplumsal düzeyde ağız diş sağlığı sorunlarının tanı, tedavi ve korunmasında gerekli becerilere sahip diş hekimi yetiştirmektir.

Ayrıca, öğrenmeyi öğreterek ve yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, öğrencilerimize kazandırdığımız diş hekimliği yetkinliklerinin sürekliliğini sağlamak da eğitimimizin bir diğer önemli amacıdır.

ULUSLARARASI DÜZEYDE DİŞ HEKİMİNİN EĞİTİM SONUNDA KAZANMASI BEKLENEN YETKİNLİKLERİN ÖZETİ

Yeterlilik, adalet, dürüstlük, sorumluluk, saygı ve hizmet etme duygusu gibi profesyonellik özelliklerine sahip olma, ve profesyonel tutum, davranış ve etik kurallara uyma,

Eleştirel düşünce becerisini kazanarak, akademik kaynakları izleme, yayınları kritik değerlendirme açısından inceleyebilme, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini meslek pratiğinde kullanma,

Kişilerarası iletişim ve sosyal beceriler açısından, diğer sağlık personeli, diş hekimliği ekibi, hasta ve yakınlarıyla etkili bir iletişim kurma,

Tüm diş hekimliği uygulamalarında, sağlığın korunması ve geliştirilmesini esas alarak koruyucu bir anlayışla yaklaşma, bireysel ve toplumsal düzeyde, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alma,

Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini dikkate alarak, muayenehane ve ekip çalışmasını planlama ve yönetme,

Ağız diş hastalıklarının tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlama,

Hastanın, ağız sağlığı risklerini de dikkate alarak bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme,

Yeni doğan, çocuk, ergen ve erişkinlerin yanı sıra bayanlar, yaşlılar ve özel gereksinimi olan hastalar gibi kendine özgü ihtiyaçları bulunan bireylerin ağız bakımını yapabilme,

Hasta ile ilgili birinci basamak sağlık hizmetlerini, maksimum psikomotor beceri, teknoloji kullanımı ve kanıta dayalı diş hekimliği esaslı olarak yerine getirebilmektir.

Eğitim Politikası​

Fakültemiz eğitim programının hazırlanmasında, uluslararası diş hekimliği eğitimi birlikleri tarafından tanımlanan, diş hekimi tanımı ve diş hekiminin mezuniyette kazanması beklenen yetkinlik alanlarını esas alınmıştır. Fakültemizin ana hedeflerinden biri de, mezunlarımıza dünyanın her yerinde çalışmalarına izin verecek donanımı kazandırmaktır. Öğrencilerimiz,  yüksek teknoloji esaslı diş hekimliği hizmetlerinin yanı sıra, evde bakım, doğal afetlerde diş hekimliği hizmeti vb alanlarında da yetkin olacaktır.

Bu nedenle, eğitim programımızın planlanmasında, öncelikle mezun diş hekimimizin sahip olması gereken uluslararası yetkinlikler (www.adee.org / www.adea.org) dikkate alınmış ve bu yetkinlikleri sağlayacak bir program içeriği belirlenmiştir.

Diş hekimliği eğitimimiz süresince, öğrencilerimizin yıl içinde öğrenmelerini sağlayacak, eğitim/öğretim yöntemlerini kullanıyoruz. Grup çalışmaları, öğrenme öncelikli modeller, aktif eğitim önem verdiğimiz yaklaşımlar içinde yer alıyor. Bu nedenle de yıl sonu sınavlarında, başarısızlık oranların son derece düşük olacağını tahmin etmekteyiz.

Fakülte'miz, öğrencilerini sadece akademik açıdan değil, müzik, resim vb alanlarındaki yetenekleri, hobileri ve sosyal faaliyetleri ile bir bütün olarak tanımak istemektedir. Bu nedenle, öğrencilerimizin meslek dışı alanlardaki çalışmalarını kurum içinde yürütmelerini sağlayacak öğrenci kulüplerinin oluşmasına destek verilecektir.

Öğrencilerimiz, aynı zamanda Fakülte'mizin yürüttüğü sosyal sorumluluk ve araştırma faaliyetlerine de aktif olarak katılacak ve çalışmalarını öğrenci günlerinde sunacaklardır.

Özetle, eğitim politikamız, aktif, enerjik, esnek, öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşıma dayanmakta olup, öğrencilerimizden beklentimiz karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir ortam içinde, çalışkan ve üretken bir eğitim dönemi geçirmeleridir.