​​


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51/a maddesi gereğince kurulmuş olup, Mahmutbey Yerleşkesi A Blok 1. katta hizmet vermektedir.

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesinde yer alan aşağıdaki görevleri yürütmektedir:

·         Öğrenci kontenjan önerilerinin YÖKSİS /ÖSYM veri tabanına girilmesi,

·         ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt hazırlıklarının yapılması. ÖSYS-YKS, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş ve Özel Yetenek Sınavı sonucu Üniversitemize yerleşen öğrencilerinin kayıtlarının yapılması,

·         Yatay geçişle gelen ve giden öğrencilerin belgelerinin istenmesi veya gönderilmesi,

·         Öğrenci dosyalarının hazırlanması ve muhafazası,

·         Öğrenci kimlik belgelerinin basımı ve dağıtımı,

·         Öğrencilerin ders kayıtları, müfredat işlemleri, not işlemleri ve mezuniyet işlemlerinin otomasyon üzerinden yürütülmesi ve takip edilmesi,

·         Ders ve sınav programlarının yapılması ve duyurulması,

·         Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgelerin hazırlanması,

·         Öğrencilere transkript, öğrenci belgesi, geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki belgelerinin verilmesi,

·         Öğrencilerin ilişik kesme ve çıkış işlemlerinin yapılması,

·         Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, KYK, diğer kurum/kuruluşlar ve Üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması,

·         Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri ve istenen belgeleri hazırlamak,

·         İstatistiki veriler ve raporlamaların hazırlanması.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Üniversitemizde eğitim-öğretim sürecinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine gereken katkıyı sağlamakta, öğrenci, akademik personel ve irtibatta olduğumuz tüm birim ve kurumlara zamanında ve doğru bir şekilde bilgi ve belge hazırlayıp, sunmaktadır. Bu amaçla bilgi teknolojilerini en yüksek seviyede kullanmakta, görevini ilgili mevzuat çerçevesinde, etik değerlere bağlı olarak, etkin, hızlı ve doğru bir şekilde yürütmekte, paydaşlarının memnuniyetini önemseyerek hizmet vermektedir.

 

​​ 

Yaz Okulu

Yaz Okulunda derslerin açılabilmesi için öğrenci sayısı, önlisans ve lisans programlarında 6'ın altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler açılmaz. Öğrenci sayısı 30'u aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

ALTINBAŞ Üniversitesi Öğrencileri için;
Tarihler ile ilgili bilgiye akademik takvimden ulaşabilirsiniz.

Farklı Kurumdan Başvuracak Öğrenciler İçin;
Tarihler ile ilgili bilgiye akademik takvimden ulaşabilirsiniz.
 

 

EWI (Öğrenci Bilgi Sistemi)


Değerli öğrencilerimiz bireysel EWI kullanıcı hesabına htt​ps://ewi.altinbas.edu.tr/login.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İletişim Bilgisi​

Telefon: 0(212) 604 01 00/1415

WhatsApp: 0535 743 03 32

e-posta: registrar@altinbas.edu.tr

Önemli Not: Lütfen, kurumsal e-posta adresiniz (.......@ogr.altinbas.edu.tr) ile iletişime geçiniz. Kurumsal e-posta adres bilginize reset.altinbas.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

 

 

 

​​​