Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB)

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Vizyonumuz, AR-GE merkezi olarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yeni projeler üreterek, doğaya saygılı ve sürüdürülebilir bir bilimsel gelişimle toplumsal refaha hizmet sunabilmektir.

Misyon

Üniversitemizin ortak laboratuvarı ve uygulamalı eğitim merkezi olarak bilim ve teknolojide yeni ufuklar açacak yüksek lisans, doktora çalışmalarını da içeren daha geniş kapsamlı disiplinlerarası araştırmalarına destek verecek AR-GE alt yapısı olarak hizmet vermek;

Böylece, bilimsel araştırmalarımızın kalitesini rekabetçi bir yaklaşımla yükseltmek suretiyle uluslararası yayın sayımızı artırarak, üniversitemizi küresel anlamda hak ettiği yerde konuşlandırmak;

Bilim insanları, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları gibi özel sektör ve devlet kurumlarının analiz ihtiyaçlarına merkezin tüm alet ve cihaz olanakları ölçüsünde cevap vermek.