Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM)

Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM), enerji ihtiyacının temel sorunlardan biri olduğu ve kitlesel enerji tüketiminin önemli çevre sorunlarına sebep olduğu günümüzde bu konularda çözüm üretmek, üretilen çözümlere katkı sağlamak, bu çözümleri özendirmek, teşvik etmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçlar doğrultusunda EÇAM, Türkiye'deki ve dünyadaki enerji ve çevre konularının, ekonomik, ekolojik, sosyal, siyasi ve teknik açılardan araştırılması ve geliştirilen uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli akademik ortam ve kaynakları oluşturmuş, büyümekte ve gelişmekte olan bir yapı kurmuştur. Merkezimizde, bilimsel yöntemler kullanılarak, Türkiye'nin ve dünyanın enerji ve çevre sorunları üzerine uygulamalı araştırmalar yapılmakta, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paneller ve etkinlikler düzenlenmekte, yeni projeler geliştirilmektedir.