Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Süleyman Baştürk

Müdürün Mesajı

Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizin kuruluşu, 2018 yılında üniversitemiz bünyesinde kurulan EVA TEAM Elektrikli Araç Takımı bünyesinde yapılan çalışmalar, bilgi birikimi ve altyapıya dayanmaktadır. EVA TEAM'in ilk yılında tamamen özgün olarak üretilen EVA-1 elektrikli aracımızla 2019 TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge yarışları Elektromobil kategorsinde 3.'lük Ödülü ile Jüri Özel Ödülü kazanılmıştır. EVA TEAM'in ilk yılında alınan bu başarının ardından sonraki yıllarda da EVA TEAM bünyesinde EVA 2 ve EVA 2S elektrikli araçları, EVA Otonom aracı, İnasansız Hava Aracı ve İnsansız Su Altı araçları geliştirilmiş ve Teknofest bünyesinde yapılan çeşitli yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

EVA TEAM bünyesinde yapılan çalışmaları daha kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve Elektrikli, Otonom ve İnsansız her türlü kara, deniz ve hava araçları alanında uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak üzere 29 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile üniversitemiz bünyesinde “Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur.

Bilinen fosil yakıtların 2040'lı yıllarda tükeneceği dikkate alındığında tüm dünyada elektrikli araçların kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta, gelecekte içten yanmalı motorlu araçların yerini elektrikli ve otonom özelliklere sahip bağlantılı araçların alacağı ön görülmektedir. Bizler de Merkez olarak yapacağımız çalışmalarla, bu değişim ve dönüşümde yer almak, elektrikli, otonom ve insansız kara, deniz ve hava araçları alanında kamu ve özel sektör işbirliği ile ulusal ve uluslararası projeler yapmak, ülkemizdeki yerli elektrikli otomobil çalışmalarına katkı sağlamak, uygulamalı araştırmalar ve geliştirme çalışmaları yapmak, nitelikli personel yetişmesine katkı sağlamak ve bu çalışmalardan çıkacak teknolojiyi ürüne dönüştürerek toplumun hizmetine sunmayı amaçlamaktayız.

Bu amaçlarımız çerçevesinde elektrikli, otonom ve insansız araçlar alanında çalışan ve çalışmak isteyen kamu ve özel sektör kurumları ile dinamik ve meraklı araştırmacıları işbirliğine ve bu alanda küresel değerde bilgi ve teknoloji üreten ulusal ve uluslararası alanda bilinir referans bir Merkez olma vizyonumuza katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Süleyman BAŞTÜRK

Merkez Müdürü