Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

Misyon

Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar alanında; ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan etkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, kamu ve özel sektör işbirliği ile yerli ve milli katma değeri yüksek teknolojili çözümler üretmek, ortaklıklar oluşturmak, projeler üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak, nitelikli insan gücü ihtiyacını yetiştirmek üzere ilgili eğitim faaliyetlerini koordine etmek, üretilen bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Vizyon

Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar alanında küresel değerde bilgi ve teknoloji üreten ulusal ve uluslararası alanda bilinir referans bir merkez olmak.