Araştırma

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Altınbaş Üniversi​tesinde Araştırma

Üniversitemizde fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin farklı a​lanlarında ileri araştırmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Altı​nbaş Üniversitesi, TÜBİTAK, TÜSEB, İSTKA, Ufuk Avrupa ve diğer fonlardan desteklenen çok sayıda araştırma ​projesi üniversitemizde yürütülmektedir.

250+

araştırma projesi​

​33+​

milyon TL Ar-Ge bütçesi

​14​

Ar-Ge merkezi​

Araştırma Dekanlığında araştırmacılarımız​a proje ortağı bulma, yayın teşviki,​ ​bilimsel konferans katılım desteği, proje yazma desteği, buluş sonrası fikri mülkiyet tescili ve araştırma-geliştirmeyle ilgili diğer süreçlerde destekler verilmektedir.​​

Proje başvurusu, teşvik, buluş bildirimi ve tüm s​​üreçler >>
2023 Raporu​​